WSPÓŁCZESNY PRZEMYSŁ na obszarze miasta PROSTĚJOV

Od roku 1990 w przemyśle całego kraju w wyniku prywatyzacji, restytucji oraz powstania wolnego rynku dochodziło do zasadniczych zmian.W rolnictwie stopniowo redukowano dotacje państwowe.
W Prostějovie, podobnie jak w innych miastach, zanotowano, porównując do lat ubiegłych, wzrost bezrobocia. Stan bezrobocia na dzień 31.07.2002 w powiecie wynosił 5 138 osób. Aktualnie stopa bezrobocia oscyluje wokół 10%.
Struktura przemysłu w mieście Prostějov pozostała praktycznie bez zmian i nie odbiega zasadniczo od struktury powstałej i dalej rozwijanej w latach międzywojennych i później.

Pozytywną stroną miejscowego przemysłu jest jego wielobranżowość, przy czym wiodące miejsce zajmuje przemysł odzieżowy i tekstylny, dzięki sprzyjającym warunkom ciągle rozwijany. Świadczy o tym chociażby popyt na wysokiej jakości usługi w zakresie produkcji odzieży ofiarowanej przez nasze miasto oraz żywe zainteresowanie inwestowaniem ze strony partnerów zagranicznych, którym jest n.p. produkująca tutaj od roku 1999 tkaniny poliestrowe spółka „Poray Textiles Central Europe“ z centralą w Japonii.

Największym producentem odzieży w Czechach jest „ Oděvní podnik a.s.“, do którego dołącza wiele mniejszych miejscowych prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem odzieży. Są nimi firmy średnie i małe, n.p. sp. z o.o. „Kaja“, „Koutný i spółka“, oraz spółka akcyjna „H&D“, spółdzielnia produkcyjna „Cíl“ itd.
Oprócz odzieży tekstylnej produkowane są w Prostějovie wyroby ze skóry naturalnej oraz sztucznej. Firma „Gala“ zajmuje się szyciem odzieży, piłek sportowych, plecaków, toreb oraz innych wyrobów skórzanych.
Kolejną ważną dla miasta gałęzią przemysłu jest budowa maszyn, która jednak od dłuższego czasu ulega stagnacji z powodu spadku ilości odbiorców. W tej branży produkowane są między innymi sprężyny, elementy do budowy zwrotnic i mostów itp., w takich firmach jak:
„Hanacké železárny a pérovny a.s.“, „BW Topas“ spółka z o.o., „Strojírny Prostějov“ sp.z o.o., „železárny Annahütte“ sp. z o.o., „AMF Reece CR, a.s.“ oraz inne.
Także przemysł budowniczy, reprezentowany przez znane w całym kraju spółki akcyjne „Dopravní stavby Holding a.s.“ oraz „Pozemstav Prostějov, a.s.“ odgrywa ważną rolę w strukturze przemysłowej miasta.
Bogato reprezentowany jest w mieście również przemysł spożywczy, w tym n.p. produkcja słodu, wędlin i wyrobów piekarniczych. Długoletnią tradycją i powodzeniem cieszy się wytwórnia likierów i wódek „Palírna u Zeleného stromu-Starorežná Prostějov, k.s.“

Uzupełnienie spektrum miejscowych branż przemysłowych stanowią obróbka futer, produkcja konstrukcji metalowych, obróbka drewna i wyrób mebli, produkcja maszyn i przyrządów elektrycznych oraz wyrób napojów.
Zmiany strukturalne we współczesnym przemyśle miasta dotyczą wielkości firm oraz ilości zatrudnianych w nich osób. Na skutek wzrostu ilości jednostek produkcyjnych obniża się ilość pracujących w nich obywateli miasta. Niektóre z wcześniejszych firm kluczowych uległy stagnacji albo nawet likwidacji. Największą firmą w mieście pozostaje „Oděvní podnik, a.s.“ dająca pracę 3 200 osobom.
Wielu obywateli miasta znajduje miejsce pracy w miejscowym szpitalu, w resorcie oświaty i szkolnictwa oraz w firmach zajmujących się budową maszyn.

Prostějov jest więc rozwiniętym ośrodkiem przemysłu oraz biznesu. Ilość spółek z udziałem zagranicznym nadal rośnie, co świadczy o rozwojowym potencjale miasta. W tym miejscu należy wymienić chociażby spółki „Helar“ Belgia, produkującą kaski ochronne z tworzyw sztucznych, „Kendrion Binder“ z Niemiec, zajmującą się produkcją i montażem magnesów zaworowych,
„AMF Reece“ z USA, oferującą wyrób i sprzedaż maszyn do szycia oraz wiele innych.

Wytworzono 4.11.2015 15:03:22 | przeczytano 1844x | Jiří Třísko
load