Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Blokové čištění 31_10...

31.10. proběhne blokové čištění – blok 54

Šeříková, Jasmínová, V loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Akátová, Lísková, Olšová, Modřínová.

Blokové čištění 26_10...

26.10. proběhne blokové čištění - blok 53

Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového objezdu

Blokové čištění 24_10...

24.10. proběhne blokové čištění - blok 52

Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Kaštanová), Ječná, Na Blatech (Čechovická - Kaštanová), V Zahradách, Ovesná, Kaštanová (pouze ruční úklid), Habrová, Žitná, Žitná cyklostezka

Blokové čištění 19_10...

19.10. proběhne blokové čištění - blok 51

Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Kolářovy sady

Blokové čištění 17_10...

17.10. proběhne blokové čištění - blok 50

Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová

Blokové čištění 12_10...

12.10. proběhne blokové čištění - blok 49

Sídl. svobody - vnitroblok (blok 17 - 21), Sídl. svobody - parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská (Jungmannova – včetně kruhového objezdu), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká), cyklostezka (Jungmannova – křižovatka bl. č. 17-18)

Blokové čištění 10_10...

10.10. proběhne blokové čištění - blok 48

Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody

Mobilní sběr - podzim...

Mobilní sběr – podzim 2023

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 14. 10. 2023 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu.

Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště                                                                   Čas předání odpadu a elektrozařízení
1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu                      9:30 - 9:40
2.   Vrahovice ul. J. Suka                                           9:45 - 9:55
3.   Vrahovice ul. M. Alše                                          10:00 - 10:10
4.   Vrahovice ul. K. Světlé                                        10:15 - 10:25
5.   Čechůvky točna                                                   10:30 - 10:40
6.   Domamyslice u samoobsluhy                              10:50 - 11:00
7.   Čechovice u pošty                                                11:05 - 11:15
8.   Žešov u pomníku                                                 11:30 - 11:45

  • nebezpečný odpad - jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie, agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky. Léky se nepřijímají.
  • pneumatiky - se nepřijímají, podléhají zpětnému odběru. Místa zpětného odběru jsou vyvěšena na webu Ministerstva životního prostředí SEZNAM PNEU_1Q 2023_aktuální.xlsx (mzp.cz), a pro kolektivní systém přímo na jejich stránkách Sběrná místa • Eltma
    V Prostějově jsou místy zpětného odběru pneumatik i oba sběrné dvory.
  • objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá. Ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • Stavební odpady - cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány.
  • Eternit může být odebrán jen na předchozí objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov v den přistavení vozidel a kontejnerů, na místě k tomu určeném. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na místa k tomu určená!

Blokové čištění 05_10...

05.10. proběhne blokové čištění - blok 47

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

EG.D 04.10.2023 Čechůvky...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

 Dne 04.10.2023 od 08:00 do 04.10.2023 15:00 

Vypntué adresy: 
 Čechůvky: oboustranně od č.57 a 25 po konec obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 64.
 

 Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení

Blokové čištění 03_10...

03. 10. proběhne blokové čištění - blok 46

Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská + velké parkoviště u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

Uzavírka náměstí T.G.Masaryka...

Upozornění

Dne 26.9.2023 od 8:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 18:00 hod, bude uzavřeno náměstí T.G. Masaryka v Prostějově z důvodu konání akce Prostějovská koloběžka.

Děkujeme za pochopení

EG.D 27.9.2023...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

 Dne 27.09.2023 od 07:30 do 27.09.2023 15:00

Prostějov - ul. Kotěrova, Hybešova, Třískova, J. Kuchaře, nám. Odboje č. 6 a 7, Barákova č. 51 a 53, parc. 5052/1, garáže a RD Močidýlka.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.

Uzavírka Rovná...

Upozorňujeme na částečnou uzavírku ulice Rovná v Prostějov dne 23. 9. 2023 od 12:00 hodin do 23:59 hodin.         

Důvodem uzavírky je soukromá akce společnosti Mubea IT Spring Wire s.r.o. k jejímu výročí 25. let.

Délka uzavírky 360 m, objížďka není stanovena.
Za akci odpovídá za společnost Mubea IT Spring Wire s.r.o., Pavel Solný, tel.: 725 463 102.


Blokové čištění 26_09...

26.09. proběhne blokové čištění - blok 45

Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83 - 85), Krasická (nová zástavba 43-61), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)

Uzavření odboru životního prostředí...

Upozorňujeme občany, že dne 19. 9. 2023 bude z provozních důvodů odbor životního prostředí pro veřejnost uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.


EG.D 22.09.2023 Vrahovice...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 22.09.2023  od  07:30 do 13:30 hod 

Vypntué adresy: celé ulice Smetanova, B. Martinů, O. Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila, J. Křičky, J. Suka, J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky (mimo č. 2), Zátiší, K. Svobody, J. Štaidla, Šlitrova, levá strana ul. Vrahovická - od č. 83 po č. 149 vč. domu služeb, V. Talicha od ul. Smetanova po ul. O. Ostrčila, dále část s ulicemi: Majakovského od fary po konec obce vč. ZD, bioplynové stanice, ČD a ul. u hřbitova sm. K. Světlé, dále celé ul. U Cihelny, Hrázky, Pod Svahem, Čs. odboje, Čs. armádního sboru oboustranně od č. 1 a 2 po č. 32 a 37.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení

Zrušení odstávky elektrické energie...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 15.09.2023 od  07:30 do 15:00 hod 

Vypnutá oblast: ul. Ruská č.1-31, nám. Práce č. 3-9, Dělnická č. 2-14, Polská č. 3-13, 2-14. 

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme za pochopení

Blokové čištění 21_09...

21.09. proběhne blokové čištění - blok 44

Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila, Dr. Plajnera, V Polích – Dr. Plajnera (chodník), Mládkovy sady

EG.D 20.09.2023 Vrahovice...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne  20.09.2023  od 07:30 do 15:30 hod

Vypnuté adresy:

celé ulice Košická, Prešovská, Jaselská, Kyjevská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé /mimo budovu Policie/, oboustranně ul. Čs. arm. sboru od č.34 a ul. K. Světlé po č. 104 a 49, oboustranně ul. M. Alše od č. 3 a koupaliště (včetně) po ul. Prešovská + č. 35a, celé ul. P. Jilemnického vč. samoty za potokem č. 4275, Staškova, I. Olbrachta č. 48, pravá strana ul. Husitská s č. 4-22 + garáž.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

 Děkujeme Vám za pochopení.

Blokové čištění 19_09...

19.09. proběhne blokové čištění -  blok 43

nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové,  Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková

Uzavírka cyklostezky Prostějov - Kostelec na Hané...

UPOZORNĚNÍ:  
Oprava cyklostezky Prostějov – Kostelec na Hané
Uzavírka cyklostezky bude probíhat v termínu od  18. 9. 2023, kdy proběhnou přípravné práce pro vlastní pokládku nového povrchu. Samotná pokládka je naplánována od 2. do 3. 10. 2023.  Děkujeme za pochopení. 

Podzimní úklid 20223...

P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 2 3 

Podzimní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 02.10.2023. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Stanoviště pro velkoobjemové kontejnery jsou orientační, budou umístěny dle aktuální dopravní situace v konkrétní ulici.
02.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy; A. Slavíčka; V. Špály; J. Zrzavého
03.10. - Vícovská, V. Škracha; B. Šmerala – dál k rybníku; Gen. Dudy č.14
04.10. –  Waitova – Dr. Horáka; Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
05.10. –  Česká-Máchova; Riegrova; Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů); B. Němcové
06.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka; Fanderlíkova – školka; Kpt. O. Jaroše; Za veledromem naproti č.8
09.10. –  Šárka – Spitznerova; Dolní – parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká – Puškinova; Husovo nám. – u školy
10.10. –   Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní; V. Nezvala; nám. Spojenců
11.10. – Trávnická – střed; Švabinského; Havlíčkova 43; Joštovo nám.
12.10. – Dobrovského – Tylova; Libušinka; Dobrovského – parkoviště za obchodem; Vodní –     Mlýnská
13.10. – Nerudova – domov důchodců; Bezručovo nám.; Kostelecká 35 u kotelny
16.10. – Pod Kosířem – Palečkova; Pod Kosířem – Atletická; Rejskova; Volfova - Příční
17.10. – Žižkovo nám.; nám. E. Husserla
18.10. – Žešov – hospoda; u obchodu; dětské hřiště, hřiště
19.10. – Domamyslice – u samoobsluhy; ul. 5. května; u kapličky; Gen. Sachera
20.10. – Čechovice – u pošty; Luční; u kapličky; u ZD
23.10. – Krasice – Západní; Moravská za obchodem; Na Brachlavě; Kosířská – Na Vyhlídce
24.10. – Vrahovice – Trpínky; K.Světlé; Čechůvky točna; M. Alše - P. Jilemnického
25.10. – Vrahovice – Jano Köhlera; J.Suka; ul. Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti  FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

 

 

 


EG.D 15.09.2023 - ZRUŠENO...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 15.09.2023 od  07:30 do 15:00 hod 

Vypnutá oblast: ul. Ruská č.1-31, nám. Práce č. 3-9, Dělnická č. 2-14, Polská č. 3-13, 2-14. 

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Uzavírka ulice Komenského...

Ve dnech 16. – 17. 9. 2023 bude uzavřena část ulice Komenského (od ulice Netušilova po ulici Na Spojce) z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků Hanáckých slavností.

Děkujeme za pochopení.

EG.D 14.09.2023...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:


Dne:   14.09.2023   od 07:30 do 14:00 hod .

Vypnutá oblast: jednostranně ul. Winklerova č.3-27.


Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 


Děkujeme Vám za pochopení. 

Blokové čištění 13_09...

13.09. proběhne blokové čištění - blok 42

sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší včetně plochy, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická komunikace SSOK (železniční přejezd - Smetanova)

Blokové čištění 12_09...

12.09. proběhne blokové čištění - blok 41

J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského (pouze ruční úklid), Kopečného (pouze ruční úklid), Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová -  most Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo Vahal, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského), Podivínského (pouze ruční úklid)

Blokové čištění 07_09...

07.09. proběhne blokové čištění - blok 40

Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno včetně cyklostezky.

Uzavírka ulice Kopečného - Vrahovice...

Uzavírka ulice Kopečného.

Z důvodu provádění stavby ZTV pro výstavbu 9RD v lokalitě Trávníky – Prostějov Vrahovice“ – frézování, výkopy, usazování šachet. 

Za akci odpovídá za společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., pan Rostislav Komárek, tel.: 731 490 029.

Komunikace: ulice Kopečného u křižovatky s ulicí Střížova v Prostějově, Vrahovicích.

Na dobu:                     od 4. 9. 2023     do    29. 10. 2023

Délka uzavírky:              20 m

Objížďka:                     není stanovena

Děkujeme za pochopení.


EG D 1.9. Domymyslice...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 01. 09. 2023 od 12:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: ul. Modřínová, R & G Zesta, s.r.o. na ul. Domamyslická, ul. Šeříková č. 2-18, 19, ul. Lísková, Akátová, Olšová, Platanová, Jilmová.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.


Blokové čištění 05_09...

05.09. proběhne blokové čištění - blok 39

Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny.

EG D 31.8.2023...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 31. 08. 2023 od 07:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: ul. Žitná č. 15, 17, 19 vč. garáží.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení


Manon Lescaut - změna termínu...

UPOZORNĚNÍ – změna termínu divadelního představení v Kolářových sadech:

Divadlo v parku - představení Manon Lescaut v Kolářových sadech - se z důvodu předpokládané nepřízně počasí odkládá z úterý 29. 8. 2023 na nový termín - 14. 9. 2023 od 19:00 hodin. Vstup volný

Děkujeme za pochopení

Blokové čištění 31_08...

31. 08.  proběhne blokové čištění - blok 38

Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

Blokové čištění 29_08...

29. 08.  proběhne blokové čištění města - blok 37

Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz

Zrušení trhů...

Upozorňujeme občany, že v sobotu 16. 9. 2023 bude z důvodu konání Hanáckých slavností zrušen zelinářský trh na tržnici.

Děkujeme za pochopení


Blokové čištění 24_08...

24. 08. proběhne blokové čištění - blok 36 

Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd - Okružní), Okružní (Lidická - Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

Uzavírka ul. Kralická...

Uzavírka ulice Kralická. Za akci odpovídá za společnost Eurovia CZ, pan Ing. Jan Šmída, tel.: 730 552 067.

Komunikace:               II/367 v Prostějově, Kralická ulice, v místě sjezdu z D46, viz. situační mapa uzavírky

Důvod uzavírky:         provádění stavby „Prostějov – Kralická – Obnova povrchu a rozšíření rampy“

Na dobu:                     od 21. 8. 2023 do 31. 10. 2023

Délka uzavírky:          40 m

Objížďka:                   není stanovena

Budou probíhat stavební práce v místě momentálně uzavřeného sjezdu z dálnice D46, při kterých dojde k částečné uzavírce úseku silnice II/367 ulice Kralická v délce cca 40,0 metrů v místě sjezdu z dálnice D46. Uzavírka bude v režimu 1+1 se zachovaným provozem ve zúžených jízdních pruzích, každý o šířce 3,25 metrů, celková šířka obou jízdních pruhu tedy 6,5 metrů. Objízdné trasy nejsou navrženy.

 Děkujeme za pochopení

Blokové čištění 22_08...

22. 08. proběhne blokové čištění - blok 35

 Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8-24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)

Uzavírka chodníku St. Suchardy...

Ve dnech 15.08.2023-31.10.2023 bude probíhat úplná uzavírka chodníku na ul. Stanislava Suchardy, za akci odpovídá za Domovní správu Prostějov pan I. Marek, tel.: 602 416 083.

Komunikace: místní, chodník na ulici Stanislava Suchardy, Prostějov

Důvod uzavírky: akce „Prostějov - Suchardy - Havarijní oprava teplovodu“

Na dobu: od 15. 8. 2023 do 31. 10. 2023

Délka uzavírky:  20 m

Objížďka:  není stanovena

Děkujeme za pochopení.

Výměna hlášičů...

Upozorňujeme na probíhající výměnu hlásičů.

Vzhledem k budování nového varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) jsou staré hlásiče VISO na území města postupně nahrazovány novými hlásiči. Tyto hlásiče budou funkční po kompletním namontování systému. 

Bližší informace naleznete  Probíhá výměna hlásičů městského rozhlasu - Prostějov (prostejov.eu)


Blokové čištění 17_08...

17. 08. proběhne blokové čištění - blok 34

M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže - Čs.armádního sboru)

Uzavírka ulice Kaštanová...

V termínu od 14. 8. 2023 do 31. 10. 2023 bude probíhat úplná uzavírka v ulici Kaštanové,  za domem č. p. 6, Prostějov - Čechovice.

Komunikace: místní - ulice Kaštanová v Prostějově - Čechovice

Na dobu:   od 14. 8.2023 do 31.10.2023

Délka uzavírky: 30 m

Objížďka:  není stanovena

Důvod uzavírky: „Infrastruktura pro výstavbu RD, ul. Kaštanová, Čechovice“

Za akci odpovídá za společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Rostislav Komárek, 731 490 029.

Děkujeme za pochopení


Blokové čištění 15_08...

15. 08.  proběhne blokové čištění - blok 33 

Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra

EG.D 14.08.2023, Svatoplukova...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,  údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne:  14.08.2023 od 07:30 do 14.08.2023 14:30

Vypnutá oblast: Svatoplukova č. 55-59, Janáčkova 5d (Ingremo s.r.o.).

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s

EG.D 02.08.2023...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 02.08.2023 od 07:30 do 02.08.2023 14:30  

Vypnutá oblast: ul. V. Outraty č. 25, celé Arbesovo nám. č.1-8, jednostranně ul. Zborov č. 2-6. 

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Uzavírka ulice Nerudova...

V termínu od 1.8. do 15.10.2023 bude na ulici Nerudova v Prostějově, probíhat úplná uzavírka.  Za akci odpovídá za společnost Strabag, a. s., Jiří Kulfierz, tel.: 724 518 689.

Komunikace:          místní – ulice Nerudova v Prostějově

Důvod uzavírky:    provádění stavby „Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Nerudova“

Na dobu:                 od 1. 8. 2023 do 15. 10. 2023

Délka uzavírky:      250 m

Objížďka:               není stanovena


EG D 26_07 Partyzánská a okolí...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

Dne 26. 07. 2023 od 09:00 do 13:00 hod. 

Vypnutá oblast: ul. Partyzánská č. 34 (MŠ), č. 33 - 35, pravá strana ul. Havlíčkova s č. 2 - 14 a 16b - 26a, oboustranně část ul. Šafaříkova od ul. Havlíčkova po ul. Olomoucká, oboustranně ul. Olomoucká od č. 5 a 6 po č. 43A a 34, Vápenice č.25 - 31, Vojáčkovo. nám. č. 2 - 5.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s


Uzavírka ulice Vodní...

Ve dnech 24.7. - 21.9.2023 bude probíhat uzavírka na ulici Vodní v Prostějově. Za akci za společnost Porr, a. s. odpovídá Miroslav Koníček, tel.: 724 639 340.

Komunikace - místní: Vodní a přilehlá křižovatka s ulicí Mlýnskou v Prostějově.

Důvod uzavírky: provádění stavby „Oprava komunikace v ulici Vodní, Prostějov

termín:

Etapa 1 – 24. 7. 2023 – 10. 9. 2023 - posuvná úplná uzavírka části ulice Vodní

Etapa 2 – 11. 9. 2023 – 21. 9. 2023 - úplná uzavírka celé ulice Vodní

Délka uzavírky: 300 m

Objížďka: není stanovena

 

2  3  4 
Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 48694x | Jiří Třísko
load