Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Podzimní úklid 20223...

P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 2 3 

Podzimní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 02.10.2023. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Stanoviště pro velkoobjemové kontejnery jsou orientační, budou umístěny dle aktuální dopravní situace v konkrétní ulici.
02.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy; A. Slavíčka; V. Špály; J. Zrzavého
03.10. - Vícovská, V. Škracha; B. Šmerala – dál k rybníku; Gen. Dudy č.14
04.10. –  Waitova – Dr. Horáka; Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
05.10. –  Česká-Máchova; Riegrova; Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů); B. Němcové
06.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka; Fanderlíkova – školka; Kpt. O. Jaroše; Za veledromem naproti č.8
09.10. –  Šárka – Spitznerova; Dolní – parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká – Puškinova; Husovo nám. – u školy
10.10. –   Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní; V. Nezvala; nám. Spojenců
11.10. – Trávnická – střed; Švabinského; Havlíčkova 43; Joštovo nám.
12.10. – Dobrovského – Tylova; Libušinka; Dobrovského – parkoviště za obchodem; Vodní –     Mlýnská
13.10. – Nerudova – domov důchodců; Bezručovo nám.; Kostelecká 35 u kotelny
16.10. – Pod Kosířem – Palečkova; Pod Kosířem – Atletická; Rejskova; Volfova - Příční
17.10. – Žižkovo nám.; nám. E. Husserla
18.10. – Žešov – hospoda; u obchodu; dětské hřiště, hřiště
19.10. – Domamyslice – u samoobsluhy; ul. 5. května; u kapličky; Gen. Sachera
20.10. – Čechovice – u pošty; Luční; u kapličky; u ZD
23.10. – Krasice – Západní; Moravská za obchodem; Na Brachlavě; Kosířská – Na Vyhlídce
24.10. – Vrahovice – Trpínky; K.Světlé; Čechůvky točna; M. Alše - P. Jilemnického
25.10. – Vrahovice – Jano Köhlera; J.Suka; ul. Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti  FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

 

 

 


Výměna hlášičů...

Upozorňujeme na probíhající výměnu hlásičů.

Vzhledem k budování nového varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) jsou staré hlásiče VISO na území města postupně nahrazovány novými hlásiči. Tyto hlásiče budou funkční po kompletním namontování systému. 

Bližší informace naleznete  Probíhá výměna hlásičů městského rozhlasu - Prostějov (prostejov.eu)


Změna jízdního řádu MHD linky č. 32 (TESCO)...

Vážení občané, cestující,

od 11. 6. 2023 bude změněn jízdní řád autobusové linky č. 32 (TESCO). 

Změna jízdního řádu byla provedena na základě četných upozornění z řad veřejnosti, kdy tato linka nabírala zpoždění zejména v odpoledních hodinách. 

Jízdní řád byl upraven tak, že autobusová zastávka u obchodního domu Tesco bude obsluhována v dopoledních hodinách jako doposud a poslední spoj bude tuto zastávku obsluhovat v 11.59 hod. 

Odpolední spoje budou obsluhovány nově vzniklou zastávkou Držovice, Arkáda na ul. Konečná. Autobus tedy v odpoledních hodinách na zastávku k Tescu NEPOJEDE.

Děkujeme za pochopení


Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 48694x | Jiří Třísko
load