Kontakty

primátor - Mgr. František Jura
 1. náměstkyně primátora - Ing. Milada Sokolová
 2. náměstek primátora - Ing. Jiří Rozehnal
 náměstkyně primátora - Marcela Župková
 náměstek primátora - Mgr. Jiří Pospíšil; Bc. Miloš Sklenka
 ředitel městské policie
 tajemník magistrátu - Mgr. Libor Vojtek
  odbor školství, kultury a sportu
   vedoucí odboru školství, kultury a sportu - Mgr. Petr Ivánek
    oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb
     vedoucí oddělení DUHA - Mgr. Pavla Vašková
      produkční, programový a kulturně výchovný pracovník - MgA. Martina Drmolová; Markéta Novotná
      technický pracovník - Jaroslav Šimek
      grafik a organizační pracovník - Martina Váňová
      koordinátor zdravého města - Ing. Denisa Horká
    oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu
     vedoucí oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu - Ing. Ivana Nováková
      rozpočtář, statistik - Lenka Gajdošová; Ing. Alena Radová
      správce školského serveru, statistik, rozpočtář - Ing. Ilona Božková
      referent samosprávných agend pro školství - Michaela Dobešová
      referent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport - Dagmar Cásková; Ing. Olga Jedličková; Ing. Romana Maděrková
      referent samosprávných agend pro školství a sport - Veronika Hyblová
  finanční odbor
   vedoucí finančního odboru - Ing. Radim Carda
    kontrolní oddělení
     vedoucí kontrolního oddělení - Ing. Iva Novotná
      kontrolor - Ing. Lenka Skokánková; Ing. Iveta Trunečková
    oddělení poplatků a plateb
     vedoucí oddělení poplatků a plateb - Ing. Hana Adamová
      referent evidence poplatků - Ing. Eva Kovaříková; Kateřina Soldánová
      referent evidence poplatků - hazardní hry
      referent evidence poplatků - psi - Romana Augustinová, DiS.; Andrea Dočkalová
      referent evidence poplatků, pokladní - Ing. Michaela Egermajerová; Hana Studená
      pokladní
    oddělení rozpočtu a evidence majetku
     vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku - Ing. Eva Ptáčková
      referent fiskální politiky, rozpočtu a financování - Ing. Jana Bachanová
    oddělení účetnictví
     vedoucí oddělení účetnictví - Ing. Jindřich Smékal
      účetní - Zdeňka Dostálová; Ing. Milana Kratochvílová; Ing. Nikola Rajská; Ivana Výskalová
    oddělení vymáhání pohledávek
     vedoucí oddělení vymáhání pohledávek - právník - Mgr. Pavel Vyškovský
      referent evidence a nakládání s pohledávkami - Alena Machová
      referent vymáhání pohledávek - Romana Nakládalová, DiS.; Mgr. Jitka Švecová; Bc. Zuzana Vymětalová
  odbor kancelář primátora
   vedoucí odboru kancelář primátora - Ing. Petra Meisselová, LL.M.
    sekretář
    oddělení vnějších vztahů
     vedoucí oddělení vnějších vztahů - Mgr. Jana Gáborová
      referent informační služby - Lenka Gartnerová; Kateřina Kimlová, DiS.; Alena Vrtalová, DiS.; Petra Vymazalová, DiS.
      referent vnějších vztahů
      referent mediální komunikace - Anna Kajlíková
    oddělení krizového řízení
     vedoucí oddělení krizového řízení - Ing. Adolf Labák
      bezpečnostní referent - Mgr. Miroslav Petrásek; Ing. Michaela Štefková
      bezpečnostní referent - řidič - Zdeněk Nedvěd
    organizační oddělení
     vedoucí organizačního oddělení - Mgr. Irena Lenzová, DiS.
      asistent primátora - Zdenka Štajnarová
      asistent - řidič - Josef Sekanina
      asistent náměstků primátora - Andrea Burdová; Bc. Anna Švestková
      organizační pracovník RM a ZM - Věra Krejčí
   právník odboru a pověřenec pro ochranu osobních údajů
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Mgr. Lenka Tisoňová
    sekretář
    asistentka vedoucího odboru - Iveta Páleníková
    asistentka tajemníka - Simona Šubrtová
    oddělení právní
     vedoucí právního oddělení - Mgr. Aneta Lešanská
      právník - Mgr. Bc. Jakub Herman; Mgr. Radek Repa, DiS.
    oddělení řízení lidských zdrojů
     vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů - Bc. Svatava Novotná, DiS.
     mzdová účetní - Hana Lešikarová; Hana Ošlejšková
     personalista - Mgr. Zdeňka Bendová, DiS.
     referent vzdělávání - Jana Křivánková
    oddělení hodpodářské správy
     vedoucí oddělení hospodářské správy - Rostislav Barták
      referent hospodářské správy - Bc. Michal Krejčí
      údržbář - zámečník - Jiří Vyhňák
      provozář - Jan Gottwald
      provozní elektrikář - Martin Hájek
    oddělení spisové a archivní služby
     vedoucí oddělení spisové a archivní služby - Pavlína Pospíšilová
      vedoucí podatelny
      pracovník podatelny - Marika Juříková; Pavla Riedlová; Petra Sasínová
      pracovník spisovny - Dagmar Navrátilová; Lucie Pospíšilová, Dis.; Marta Procházková, DiS.
    provozně-ekonomický referent - Lenka Čejková
  odbor rozvoje a investic
   vedoucí odboru rozvoje a investic - Ing. Petr Brückner
    asistent - Mgr. Miroslava Fabiánková
    ekonom - Drahomíra Zhánělová
    sekretář - Kristina Mikulcová
    oddělení realizace
     vedoucí oddělení realizace - Ing. Antonín Zajíček
      referent technické přípravy - Martin Barták; Ing. Kamila Benešová; Pavel Navrátil
      technický dozor - Ing. Lukáš Chytil; Vlastimil Kupka
    oddělení rozvoje a investičních záměrů
     vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů - Ing. Václav Lužný
      referent strategického rozvoje a koordinace - Ing. Pavlína Řmotová
      referent investičních záměrů - Bc. Iva Veselá
      referent pro rozvoj a strategické záměry - Ing. Jitka Vystavělová
  odbor občanských záležitostí
   vedoucí odboru občanských záležitostí - Mgr. Marie Javůrková
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky - Dana Bílá, DiS.
      matrikář - narození - Eva Tuháčková
      matrikář - manželství - Jana Holubková
      matrikář - úmrtí - Lenka Kudláčková, DiS.
    přestupkové oddělení
     vedoucí přestupkového oddělení - Mgr. Alena Kaplánková
      referent přestupků - Ing. Eliška Balášová; Ing. Jiří Boček; Mgr. Pavla Dobrovolná; Bc. Kamila Fojtová; Vladimír Hutera; Bc. Jiří Kasal; Bc. Marcela Kolaříková; Bc. Michal Konečný; Bc. Lucie Kuběnová; Mgr. Michael Liška; PhDr. Magdaléna Mazalová; Ing. Barbora Škurková; Bc. Jana Vybíralová
      referent přestupků, radary - Bc. Robert Babička; Mgr. Romana Greňová; Bc. Lenka Rajtrová
      zapisovatel - Radka Hamalová; Michaela Janská; Kateřina Jurtíková
      referent správních činností - Bc. Jitka Konečná; Věra Konečná; Michaela Sedlová
    oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
     vedoucí oddělení registru obyvatel, OP a CD - Jolana Šebestíková
      referent evidence obyvatel, OP a CD - Ilona Buriánková; Anna Grulichová; Mgr. Silvie Hronová; Jana Ilgnerová; Jana Marková; Bc. Petra Páleníková
      referent evidence obyvatel, OP a CD, ohlašovna - Pavla Dočkalová; Jana Chytilová; Žaneta Urbanovská
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Mgr.Bc. Marcela Vejmělková
    finanční a administrativní referent - Marcela Dvořáková
    referent sociálních věcí
    referent společné státní správy a samosprávy - právník
    správce komunikačních a informačních technologií
    finanční referent - Ing. Zuzana Navrátilová
    administrativní a spisový pracovník
    oddělení sociální prevence
     vedoucí oddělení sociální prevence - Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
      referent sociálních věcí - kurátor pro mládež - Lenka Ederová, DiS.; Mgr. Markéta Koblížková; Mgr. Alice Navarová; Mgr. Libuše Satorová, DiS.; Mgr. Kateřina Zajíčková
      referent sociálních věcí - romská poradkyně, manažer prevence kriminality, výdej receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky - Bc. Gabriela Petrželová
    oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené
     vedoucí oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví - Mgr. Vladislava Kolářová
      referent sociálních věcí - sociální kurátor - Mgr. David Navara
      referent sociálních věcí - koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb - Alena Horáková, DiS.
      referent sociálních věcí - Bc. Vladislava Dvořáková; Eva Dvořáková; Mgr. Bc. Silvie Janáková; Mgr. Aneta Nejedlá; Jana Novotná, DiS.; Mrg. Barbora Pohořelská; Bc., DiS. Štěpánka Šimková; Mgr. Jana Šímová; Mgr. Marcela Zacpalová
    oddělení sociálně právní ochrany dětí
     vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - Mgr. Jitka Všetičková
      referent sociálních věcí - Bc. Tamara Čížková; Bc. Jaroslava Greplová; Mgr. Tereza Horáková; Mgr. Markéta Hurčíková; Mgr. Lucie Klváčková, Dis.; Mgr. Monika Kopečná; Mgr. Iveta Kopečná; Bc. Pavla Kovářová, DiS.; Mgr. Michaela Mlčochová; Bc. Magda Nebojsová; Bc. Vlasta Přidalová; Mgr.Bc. Eva Sedláčková; Mgr. Lucie Slepánková; Mgr. Michaela Straková; Mgr. Jiří Urban; Romana Vejmělková; Mgr. Vendula Zamykalová
  stavební úřad
   vedoucí odboru stavební úřad - Ing. Jan Košťál
    referent stavebního úřadu
    referent spisové služby - Martina Sedláková
    právník stavebního úřadu - Mgr. Barbora Nadymáčková
    referent spisové služby, rozpočtář - Ivana Grošková
    oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov
     vedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov - Jiří Bouda
      referent stavebního úřadu - Mgr. Renata Grulichová; Mgr. Anna Hnilová; Michal Hrubý; Mgr. Klára Kosatíková; Bronislav Šmíd
    oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce
     vedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce - Jiří Odvářka
      referent stavebního úřadu - Marika Csóka; Magda Jurdová; Antonín Zajíc
  odbor územního plánování a památkové péče
   vedoucí odboru územního plánování a památkové péče - Ing. arch. Jan Mlčoch
    asistent vedoucího odboru - Alexandra Ptáčková
    oddělení památkové péče
     vedoucí oddělení památkové péče - Mgr. Milan Škobrtal
      památkář - Mgr. Michaela Kučerová; Mgr. Vlastimil Rudolf, Ph.D.
    oddělení územního plánování, úřad územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování, úřadu územního plánování - Ing. Ivana Nováková
      referent pořizování ÚPP a ÚPD - Ing. Hana Dostálová; Ing. arch. Radana Geryková; Bc. Klára Hacarová; Ing. Pavla Korhonová; Mgr. Michal Odstrčil; Ing. arch. Radek Štefka
      referent pořizování ÚPP a ÚPD úředník
      referent územně analytických podkladů - Mgr. Radek Brablec
  odbor správy a údržby majetku města
   vedoucí odboru správy a údržby majetku města - Mgr. Alexandra Klímková
    právník odboru - JUDr. Zuzana Hrubá
    referent společné státní správy a samosprávy - energetik - Ing. Kateřina Vosičková
    rozpočtář, fakturant - Renata Hromadová
    referent společné státní správy a samosprávy - asistent - Silvie Menclová
    odělení nakládání s majetkem města
     vedoucí oddělení nakládání s majetkem města - Bc. Vladimír Hofman
      sekretář
      odborný referent - Helena Burešová; Zuzana Najbrová; Bc. Renáta Plšková; Ing. Kateřina Pörsök; Mgr. Lukáš Skládal; Petra Vlková; Ing. Milena Vrbová
    oddělení údržby majetku
     vedoucí oddělení údržby majetku - Ing. Jaroslav Chromek
      kontrolor - Olga Grégerová; Ludmila Horáková; Ivan Hrbáček; Ilona Kovaříková; Simona Říhová
      oddělení údržby majetku
      kontrolor, vedoucí pracovní skupiny dělníků čištění města - Petr Polák
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Mgr. Jan Vejmělek
    právník
    sekretář
    referent informační recepce
    asistent - rozpočtář - Aneta Kinclová
    zkušební komisař - Mgr. Vendula Bonková; Ing. Bohdan Šafran
    oddělení dopravy a komunikací
     vedoucí oddělení dopravy a komunikací - Ing. Kateřina Bernátková
      referent SpStÚ a SiSpÚ - Ing. Lenka Moučková
      referent silničního správního úřadu
      referent SpStÚ a SiSpÚ a DÚ MHD a TAXI - Bc. Lenka Čechová
      referent oddělení dopravy a komunikací - Ing. Jitka Bukáčková; Alena Lišková
    oddělení vozidel
     vedoucí oddělení vozidel, technik - Bc. Jitka Zatloukalová
      referent registru vozidel - technik - Pavlína Bartů; Markéta Crhonková; Renata Dadáková; Veronika Heinischová; Jana Košťálová; Miluše Popelková; Bc. Šárka Říhová
    oddělení řidičů
     vedoucí oddělení řidičů - Bc. Jan Sova
      referent registru řidičů - Radmila Dudová; Marcela Ječmínková; Lenka Kameníčková; Blanka Prokopová
      administrativní a spisový pracovník - Blanka Langerová
  odbor dotací a veřejných zakázek
   vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek - Bc. Lenka Rašková
    oddělení veřejných zakázek
     vedoucí oddělení veřejných zakázek - Ing. Mgr. Monika Medková, LL.M., MBA
      referent veřejných zakázek - Ing. Hana Hlavicová; Ing. Jitka Perutková; RNDr. Bc. Roman Sedláček
    oddělení dotací a projektového řízení
     vedoucí oddělení dotací a projektového řízení - Ing. Jana Skoupilová
      referent dotací - projektový manažer - Ing. Jana Špačková; Ing. Karina Švalbová Vypušťáková
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Martina Cetkovská
    referent agendy loveckých a rybářských lístků - Marcela Doležalová
    oddělení ochrany přírody a lesnictví
     vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví - Ing. Pavel Tesařík
      referent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond - Ing. Anna Drábková; Ing. Pavlína Tomková
      referent ochrany přírody a lesnictví - ochrana lesa, myslivost - Ing. Michal Pojezný
      referent ochrany přírody a lesnictví - ochrana přírody - Ing. Simona Smičková
      referent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond, příroda - Ing. Alena Šenkyříková
    oddělení ochrany životního prostředí
     vedoucí oddělení ochrany životního prostředí - Ing. Hana Holinková
      referent ochrany životního prostředí - odpadové hospodářství, ovzduší - Ing. Jana Blažková; Mgr. Jana Daňhová
      referent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad - Mgr. Iveta Navrátilová; Mgr. Adéla Skoupilová; Ing. Eva Štachová; Ing. Jana Štědrová; Mgr. Jindra Teterová
  odbor obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru obecní živnostenský úřad, manažer kvality - Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA
    kontrolní oddělení
     vedoucí kontrolního oddělení - Ing. Gabriela Kafková
      zástupce vedoucího kontrolního oddělení
      kontrolor - Ing. Jana Hochvaldová; Mgr. Kateřina Kaprálová; Ing. Aneta Švecová
    oddělení registrace
     vedoucí oddělení registrace - Bc. Veronika Pospíšilová
      referent registrace - Hana Černá, DiS.; Hana Daněčková; Milena Košťálková; Eva Navrátilová; Mgr. Aneta Straškrabová
  odbor informačních technologií
   vedoucí odboru informačních technologií - Ing. Jan Števko
    sekretář
    technik HW a SW podpory uživatelů - Petr Čoček
    analytik implementace a procesů SW - Eva Trojanová
    správce informačních technologií
    oddělení implementace a procesů
     vedoucí oddělení implementace a procesů - Ing. Zdeněk Petr
      správce informačních technologií - Svatopluk Přidal; Antonín Smékal
      správce informačních technologií – webmaster - Richard Sedlák
      správce informačních technologií - Bc. Tomáš Strouhal
 interní auditor – pověřenec pro ochranu osobních údajů
  interní auditor – pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Petr Šilhánek


Vytvořeno 17.9.2015 11:26:46 - aktualizováno 25.4.2019 10:16:32 | přečteno 776015x | Jiří Třísko
load