Úvodní strana > Občan > Školství > Základní školy

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

IČO: 47922303

Edvarda Valenty 3970/52, Prostějov 796 03

Tel.: +420 582 366 040
E-mail: posta@zsval.cz
Web: http://www.zsval.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Weisser

Základní škola, školní družina, školní jídelna

Zřizovatel město Prostějov

Rozšířená výuka cizích jazyků - anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jde o základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku). Je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá laboratoř, kvalitně vybavená počítačová učebna s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny a jídelna. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.

Fotogalerie

Základní škola Prostějov, ul  E  Valenty 52

Základní škola Prostějov, ul E Valenty 52

 
 
Vytvořeno 17.9.2015 12:53:01 - aktualizováno 11.4.2016 14:07:37 | přečteno 29156x | Ing. Ilona Božková
load