Úvodní strana > Občan > Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy, informační měsíčník občanů Prostějova kterým je do schránek distribuován zdarma. Periodikum se zaměřuje na regionální tématiku, obyvatele i firmy informují přehledným způsobem o aktuálním dění na Prostějovsku.

Informace o médiu

  • náklad: 24 100 
  • periodicita: měsíčník 
  • místo distribuce: Prostějov 
  • počet stran: 40
  • formát: tabloid
  • vazba:V1 
  • cena výtisku: zdarma 
  • papír obálky: natíraný bělený papír v kvalitě LWC matt 60 g/m2 (variantně lesk, křída 90 g)
  • papír vnitřních stran: novinový papír s vyšší bělostí s přírodním povrchem 45g/m2 
  • hlavní cílová skupina: občané města Prostějova

ikona souboruSTATUT PROSTĚJOVSKÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ (schválen usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 19056 dne 30. 4. 2019)

Inzerce: 

UPOZORNĚNÍ:

Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového zákona vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární město Prostějov. Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Redaktor: Ivo Heger, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz , tel: 607 949 387


Kontaktní osoby vydavatele, e-mail: prl@prostejov.eu :

Mgr. Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů Odboru kancelář primátora MMPv

tel: +420 582 329 365, 603 555 904

Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace Odboru kancelář primátora MMPv

tel: +420 582 329 367, 605 363 969


Redakční rada Prostějovských radničních listů

Schváleno usnesení č. 9326 (16. 4. 2019):

Rada města Prostějova schvaluje ustanovení Redakční rady Prostějovských radničních listů jako pracovní skupiny ve složení:

předseda Ivo Heger (redaktor) a členové Anna Kajlíková (referent mediální komunikace)a Jana Gáborová (referent vnějších vztahů).


Inzerce: reklama@vecernikpv.cz p. Drmolová, tel: 733 325 041

Sazba: Haná Press, spol. s. r. o., Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz

Tisk: MAFRAPRINT


Termíny uzávěrek a vydání Prostějovských radničních listů v roce 2022


UZÁVĚRKA V DANÉM TERMÍNU VŽDY DO 12:00


Termíny uzávěrek příspěvků

Termíny vydání

12. 1.

27. 1.

9. 2.

24. 2.

16. 3.

31. 3.

13. 4.

28. 4.

11. 5.

26. 5.

15. 6.

30. 6.

13. 7.

28. 7.

17. 8.

1. 9.

14. 9.

29.9.

12. 10.

26. 10.

16. 11.

1. 12.

6. 12.

21. 12.

Vydání v roce 2022

Prostějovské radniční listy 27. října 2021

27.10.2021 8:49:10 | přečteno 601x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 14. října 2021

14.10.2021 8:59:38 | přečteno 475x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 30. září 2021

30.9.2021 8:52:07 | přečteno 877x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 26. srpna 2021

26.8.2021 7:23:02 | přečteno 593x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 29. 7. 2021

29.7.2021 7:33:36 | přečteno 646x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 24. června 2021

24.6.2021 8:29:21 | přečteno 560x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 27. května 2021

27.5.2021 7:11:09 | přečteno 511x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 29. dubna 2021

29.4.2021 7:52:05 | přečteno 529x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 25. března 2021

25.3.2021 8:48:59 | přečteno 512x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 25. února 2021

25.2.2021 8:04:34 | přečteno 601x | jana.gaborova | Celý článek
 
Vytvořeno 20.11.2015 16:37:35 - aktualizováno 30.1.2020 7:14:43 | přečteno 29693x | Jiří Třísko
load