Úvodní strana > Občan > Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy, informační měsíčník občanů Prostějova kterým je do schránek distribuován zdarma. Periodikum se zaměřuje na regionální tématiku, obyvatele i firmy informují přehledným způsobem o aktuálním dění na Prostějovsku.

Informace o médiu

  • náklad: 24 100 
  • periodicita: měsíčník 
  • místo distribuce: Prostějov 
  • počet stran: 40
  • formát: tabloid
  • vazba:V1 
  • cena výtisku: zdarma 
  • papír obálky: natíraný bělený papír v kvalitě LWC matt 60 g/m2 (variantně lesk, křída 90 g)
  • papír vnitřních stran: novinový papír s vyšší bělostí s přírodním povrchem 45g/m2 
  • hlavní cílová skupina: občané města Prostějova

ikona souboruSTATUT PROSTĚJOVSKÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ (schválen usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 19056 dne 30. 4. 2019)

Inzerce: 

UPOZORNĚNÍ:

Za obsah periodika (s výjimkou reklamy) odpovídá dle tiskového zákona vydavatel, v případě Prostějovských radničních listů tedy statutární město Prostějov. Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Redaktor: Ivo Heger, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz , tel: 607 949 387


Kontaktní osoby vydavatele, e-mail: prl@prostejov.eu :

Mgr. Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů Odboru kancelář primátora MMPv

tel: +420 582 329 365, 603 555 904

Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace Odboru kancelář primátora MMPv

tel: +420 582 329 367, 605 363 969


Redakční rada Prostějovských radničních listů

Schváleno usnesení č. 9326 (16. 4. 2019):

Rada města Prostějova schvaluje ustanovení Redakční rady Prostějovských radničních listů jako pracovní skupiny ve složení:

předseda Ivo Heger (redaktor) a členové Anna Kajlíková (referent mediální komunikace)a Jana Gáborová (referent vnějších vztahů).


Inzerce: reklama@vecernikpv.cz p. Drmolová, tel: 733 325 041

Sazba: Haná Press, spol. s. r. o., Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz

Tisk: MAFRAPRINT


Termíny uzávěrek a vydání Prostějovských radničních listů v roce 2022


UZÁVĚRKA V DANÉM TERMÍNU VŽDY DO 12:00


Termíny uzávěrek příspěvků

Termíny vydání

12. 1.

27. 1.

9. 2.

24. 2.

16. 3.

31. 3.

13. 4.

28. 4.

11. 5.

26. 5.

15. 6.

30. 6.

13. 7.

28. 7.

17. 8.

1. 9.

14. 9.

29.9.

12. 10.

26. 10.

16. 11.

1. 12.

6. 12.

21. 12.

Vydání v roce 2022

Prostějovské radniční listy 24. února 2016

24.2.2016 8:29:30 | přečteno 508x | jana.gaborova | Celý článek
 

Prostějovské radniční listy 27. ledna 2016

27.1.2016 8:33:52 | přečteno 465x | jana.gaborova | Celý článek
 

Vydání v roce 2015

27.1.2016 8:07:39 | přečteno 375x | richard.sedlak | Celý článek
 

Vydání v roce 2014

26.11.2015 17:23:48 | přečteno 440x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2013

26.11.2015 18:29:00 | přečteno 397x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2012

26.11.2015 18:36:09 | přečteno 335x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2011

26.11.2015 18:40:33 | přečteno 366x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2010

26.11.2015 18:44:10 | přečteno 337x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2009

26.11.2015 18:46:37 | přečteno 363x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Vydání v roce 2008

26.11.2015 18:58:32 | přečteno 708x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 20.11.2015 16:37:35 - aktualizováno 30.1.2020 7:14:43 | přečteno 29693x | Jiří Třísko
load