Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Úpná uzavírka ul. Wolkerova...

Úplná uzavírka 

Od 1. 7. 2022 do 16. 10. 2022 bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v obou směrech. Ul. Lidická bude průjezdná, ul. Tylova bude slepá (vjezd od ul. Studentská).

Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd).

Budou probíhat práce na rekonstrukci silnice II/150. PORR, a.s.

Uzavírka chodníků a cyklostezky sídl. Svobody...

Ve dnech 3. 6. 2022 – 15. 7. 2022 budou uzavřeny chodníky a část cyklostezky na sídlišti Svobody za domem č. p. 38, 39, 40, 41, 42 a 43.
Za akci odpovídá za Skanska, a. s. Vlastimil Šponer, tel.: 737 255 850.

Děkujeme za pochopení

Úplná uzavírka ul. Wolkerova...

Ve dnech 13.6.2022  - 16.10.2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).


Uzavírka ul. Olšová...

Od 16. 5. 2022 do 18. 7. 2022 je uzavřena slepá ulice Olšová v Domamyslicích.
Důvodem je realizace stavby „Domamyslice – kanalizační a vodovodní přípojka pro RD“.

Objízdná trasa bude vedle uzavřené komunikace přes zpevněnou cestu na pozemcích parc. č. 169/58, 169/27, 169/29, 169/31, 169/33, 169/35, 169/39-41, 169/60 vše v k.ú. Domamyslice.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka ul. Luční...

Ve dnech 27.4.2022 až 31. 7. 2022 je uzavřena komunikace v ul. Luční v Prostějově – Krasicích. Důvodem je realizace stavby „Prostějov – chodník a VO v ulici Luční, Prostějov - Krasice“. Úsek pracovního místa bude max. cca 50m.

Po dobu uzavírky veškerá doprava, vč. vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou část komunikace a okolní komunikace.

Odpovědná osoba: Vladimír Šponer, tel.: 737 255 850.

Uzavírka Šárka 32 - 34...

Ve dnech od 28. 4. 2022 do 31. 8. 2022 bude částečně uzavřena komunikace na ulici Šárka, z důvodu provádění stavby „Bytový dům Šárka 32, 34 Prostějov, Lodžie“, odpovídá za Revitalstav, s. r. o. Ing. David Vincourek, tel.: 725 987 676. Stavbu provádí Dalsiko s. r. o.


Uzavírka Brněnská ...

Ve dnech 4. 4. 2022 – 30. 9. 2022 bude úplná uzavírka ulice Brněnská – chodník, cyklostezka, parkoviště, zároveň dojde k přesunu zastávky MHD v rámci provádění stavby „Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, zdiva domu správce, dopravní řešení prostoru před hřbitovem - ul. Brněnská", odpovědná osoba za společnost Redal Aktiv CZ, s. r. o. Aleš Sychra, tel.: 777 044 074.


Informace o úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46...

Informujeme, že v důsledku opravy vozovky dojde v termínu od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

ETAPA IIa: 6. 4. 2022 – 28. 4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS.

 

Přepravní opatření

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) v termínu 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (780405, 780931, 780932), které budou po obsluze zastávky Prostějov, aut. st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou MK ul. Janáčkova – II/150 ul. Vrahovická – MK ul. Průmyslová – II/367 okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov, Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-najezdovych-a-vyjezdovych-ramp-silnice-d46-v-prostejove-a-silnice-ii-367-ulice-kralicka-v-prostejove/Uzavírka Žešov...

Ve dnech od 28. 3. 2022 do 5. 8. 2022 bude uzavřena místní komunikace v Žešově, viz. příloha.

Důvodem je provádění stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení veřejného osvětlení v Žešově".  

Odpovědná osoba za společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, Ing. Luděk Horák, tel.: 725 239 771.


Uzavírka ul. Dobrovského...

Ve dnech 14. 02. - 31. 08. 2022 bude uzavřena ul. Dobrovského po parkoviště na Brněnské předměstí z důvodu regenerace panelového sídliště Brněnská. Odpovědná osoba Ing. Martin Řehulka (Strabag, a.s.), tel. 739 575 143. 

Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 13417x | Jiří Třísko
load