Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej, pronájem, pacht, směna, dar a výpůjčka nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví statutárního města Prostějova

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru správy a údržby majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech statutárního města Prostějova (tj. porada vedení, rada města a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech jednání informován. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a situační mapu se zákresem požadované části pozemku 

Formuláře:

  • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na informační službě Magistrátu města Prostějova, na Odboru správy a údržby majetku města nebo na internetové adrese www.prostejov.eu, stránky Odboru správy a údržby majetku města, popř. neformalizovaná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele
    ikona souborup 16 01 (velikost: 49.76 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. Pokud je zpracováván geometrický plán a znalecký posudek, hradí náklady žadatel. Dále žadatel hradí správní poplatek spojený s podáním návrhu vkladu do katastru nemovitostí. 

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady města a zastupitelstva města (pronájem, pacht a výpůjčka cca 3 měsíce, prodej, dar a směna cca 6 měsíců). 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další odbory Magistrátu města Prostějova (Odbor rozvoje a investic, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Stavební úřad, Finanční odbor, Odbor školství, kultury a sportu), komise pro rozvoj města a podporu podnikání při radě města, osadní výbory, Domovní správa Prostějov, s.r.o., .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., DI Policie ČR, správci inženýrských sítí, popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail, datová schránka apod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2020

load