Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyjádření k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení

Jedná se o agendu týkající se zastupování statutárního města Prostějova podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti o vyjádření na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru správy a údržby majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů je písemným stanoviskem vyřízena. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, 1x paré projektové dokumentace.

Formuláře:

  • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na informační službě Magistrátu města Prostějova, na Odboru správy a údržby majetku města nebo na internetové adrese www.prostejov.eu, stránky Odboru správy a údržby majetku města, popř. neformalizovaná žádost.
    ikona souborup 16 02 var 4 (velikost: 68.86 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. 

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektové dokumentace, nelze podávat elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 3.6.2020

load