Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zrušení předkupního práva k nemovitosti

Jedná se o agendu týkající se zrušení předkupního práva zřízeného pro statutární město Prostějov u nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru správy a údržby majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů vyřízena, popř. předložena k projednání v orgánech statutárního města Prostějova (tj. porada vedení, rada města a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech jednání informován. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost. 

Formuláře:

  • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na informační službě Magistrátu města Prostějova, na Odboru správy a údržby majetku města nebo na internetové adrese www.prostejov.eu, stránky Odboru správy a údržby majetku města, popř. neformalizovaná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.
    ikona souborup 16 04 (velikost: 47.05 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. Žadatel hradí správní poplatek spojený s podáním návrhu výmazu předkupního práva z katastru nemovitostí. 

Lhůty pro vyřízení:

cca 1 měsíc, v případě nutnosti projednání žádosti v radě města a zastupitelstvu města cca 3 měsíce 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail, datová schánka apod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2020

load