Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zřízení věcného břemene k nemovitosti

Jedná se o agendu týkající se zřízení věcného břemene pro potřeby žadatele na nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Prostějova.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru správy a údržby majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech statutárního města Prostějova, žadatel je o závěrech jednání písemně informován. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a situační mapu se zákresem požadované části pozemku. 

Formuláře:

  • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na informační službě Magistrátu města Prostějova, na Odboru správy a údržby majetku města nebo na internetové adrese www.prostejov.eu, stránky Odboru správy a údržby majetku města, popř. neformalizovaná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.
    ikona souborup 16 05 (velikost: 46.72 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. Pokud je zpracováván geometrický plán a znalecký posudek, hradí náklady žadatel. Dále žadatel hradí správní poplatek spojený s podáním návrhu vkladu do katastru nemovitostí. 

Lhůty pro vyřízení:

cca 3 měsíce (v závislosti na jednání orgánů statutárního města Prostějova) 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail, datová schránka apod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2020

load