Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nabídka odprodeje, pronájmu, směny, daru a výpůjčky nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se nabídky nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob statutárnímu městu Prostějovu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné nabídky se specifikací jejího předmětu na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nabídka adresovaná Odboru správy a údržby majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech statutárního města Prostějova, nabízející je o závěrech jednání  informován. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou nabídku a situační mapu se zákresem nabízené části pozemku. 

Formuláře:

  • Tiskopis formuláře nabídky lze získat na informační službě Magistrátu města Prostějova, na Odboru správy a údržby majetku města nebo na internetové adrese www.prostejov.eu, stránky Odboru správy a údržby majetku města, popř. neformalizovaná nabídka, ve které bude uvedena konkrétní nabídka nabízejícího.
    ikona souborup 16 06 (velikost: 48.19 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování nabídky je bezplatné. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další odbory Magistrátu města Prostějova (Odbor rozvoje a investic, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Finanční odbor, Stavební úřad, Odbor školství, kultury a sportu), osadní výbory, Domovní správa Prostějov, s.r.o., FCC Prostějov, s.r.o., DI Policie ČR, správci inženýrských sítí, popř. jiné další subjekty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude nabízející vyzván. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail, datová schránka apod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2020

load