Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání potvrzení a výpisu z informačního systému evidence obyvatel

Vystavení potvrzení nebo výpisu z informačního systému evidence obyvatel o trvalém pobytu, rodinném stavu a dalších osobních údajích vztahujících se k osobě žadatele

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému může podat:

  • občan starší 15 let, v případě osobních údajů, vztahujících se k osobě žadatele
  • za občana mladšího 15 let či zbaveného (omezeného) způsobilosti k právním úkonům podá žádost zákonný zástupce 

Podmínky a postup řešení:

Žádost se podává buď na základě tiskopisu "žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za každé poskytnutí osobních údajů z informačního systému činí správní poplatek 50,-Kč. 

Lhůty pro vyřízení:

Potvrzení či výpis z informačního systému jsou poskytovány ihned po úhradě správního poplatku. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Při řešení této životní situace není elektronická služba přípustná.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění

Další informace:

  • na tel.: 582 329 178

Datum poslední aktualizace: 15.2.2021

load