Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání žádosti o cestovní doklad

Cestovní doklady - pasy (CD) s územní platností do všech států světa se vydávají ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti a ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo ve lhůtě 24 hodin s možností vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra.
Do cestovního pasu rodiče nelze již zapisovat děti, každý občan musí mít svůj vlastní CD.

Podání žádosti, ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení a nálezu CD se podává v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  O cestovní doklad žádá občan osobně, do 18 let společně se zákonným zástupcem.

Podmínky a postup řešení:

Občan 0-15 let se zákonným zástupcem doloží:

 • Rodný list dítěte

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce

Občan 15-18 let se zákonným zástupcem doloží:

 • Platný občanský průkaz

 • Rodný list

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, který svým podpisem vyjadřuje souhlas s vydáním CD do 18let

Občan starší 18 let doloží:

 • Platný občanský průkaz


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně k podání žádosti o cestovní doklad s doklady potřebnými pro vydání CD (Viz Podmínky a postup řešení)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Žádost o vydání cestovního dokladu může občan podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností v České republice.

  Ve městě Prostějov:

  Magistrát města Prostějova, Oddělení OP a CD, ul. Školní 4, Prostějov, přízemí dveře č.115

  Provozní hodiny:

  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz Podmínky s postup řešení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

600,- Kč - občan starší 15 let – vydání do 30dnů

100,- Kč – občan mladší 15 let – vydání do 30dnů


 3000,- Kč – občan starší 15 let – vyhotovení do 5 pracovních dnů

 1000,- Kč – občan mladší 15 let – vyhotovení do 5 pracovních dnů

 

6000,- Kč – občan starší 15 let – vyhotovení do 24 hodin (pracovní dny), hotový doklad lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra v Praze

2000,- Kč – občan mladší 15 let – vyhotovení do 24 hodin (pracovní dny),  hotový doklad lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra v PrazeLhůty pro vyřízení:

Viz Správní a jiné poplatky.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Zákonní zástupci

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
 • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 1.8.2023

load