Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih vedených Magistrátem města Prostějova, matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Správní obvod Magistrátu města Prostějova v působnosti matričního úřadu je podle zvláštního právního předpisu vymezen obcemi Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy narození, uzavření manželství, úmrtí nebo sbírky listin:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,

 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků.

Podmínky a postup řešení:

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze za přítomnosti matrikáře.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na matričním úřadu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, popř. veřejnou listinu (např. rodný list, oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit ověřenou plnou moc.


Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na matričním úřadu.

Správní a jiné poplatky:

Při nahlédnutí do matriční knihy na konkrétní zápis se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč.

Za vyhledávání v matričních knihách se hradí správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu.


Lhůty pro vyřízení:

Po dohodě, nejdéle do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load