Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Určení otcovství

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před kterýmkoliv matričním úřadem, soudem nebo zastupitelským úřadem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Osobní návštěvou na matričním úřadu a předložením níže uvedených dokladů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Sepsáním zápisu o určením otcovství na kterémkoli matričním úřadu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nenarozené dítě:

 • rodné listy rodičů
 • OP
 • těhotenský průkaz
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

K určení otcovství je třeba, aby od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, popřípadě od úmrtí manžela, uběhlo 300 dnů.

Narozené dítě:

 • rodný list dítěte
 • rodné listy rodičů
 • OP
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

K určení otcovství je třeba, aby od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, popřípadě od úmrtí manžela, uběhlo 300 dnů.

Formuláře:

 • Zápis vyhotovuje matriční úřad.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Po dohodě, nejdéle do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load