Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Při narození občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad zápis o narození do zvláštní matriky v Brně, kde vyhotoví rodný list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodič, občan ČR starší 18 let. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění zápisu o narození a předložení příslušných dokladů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad o státním občanství České republiky
 • cizozemský rodný list s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka 
 • oddací list rodičů (příp. čestné prohlášení)
 • svobodná matka – rodný list, příp. zápis o určení otcovství
 • rozvedená – rozsudek o rozvodu manželství, příp. zápis o určení otcovství
 • ovdovělá – úmrtní list manžela, příp. zápis o určení otcovství
 • průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad
 • Formuláře:

  • Formulář k dispozici na matričním úřadě - vyplňuje matriční úřad

  Správní a jiné poplatky:

  Bez poplatku.

  Lhůty pro vyřízení:

  Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí. 

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci nejsou.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Další informace:

  • na www stránkách
   www.mvcr.cz
  • Podrobnější informace poskytne matrikářka

  Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

  load