Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Při uzavření manželství občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad zápis o uzavření manželství do zvláštní matriky v Brně, kde je vyhotoven oddací list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR, který uzavřel manželství v cizině. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění zápisu o uzavření manželství a předložení příslušných dokladů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad o státním občanství ČR
 • doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • cizozemský oddací list s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • svobodný – rodný list
 • rozvedený – rozsudek o rozvodu předchozího manželství, rodný list
 • vdovec, vdova – rodný list, úmrtní list manžela (manželky)

Formuláře:

 • Formulář k dispozici na matričním úřadě - vyplňuje matriční úřad

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • na www stránkách
  www.mvcr.cz
 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 15.2.2021

load