Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznamovatelem je rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela/ky. 

Podmínky a postup řešení:

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení lze učinit před kterýmkoliv matričním úřadem do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahájením řešení je osobní podání oznámení o přijetí dřívějšího příjmení u matričního úřadu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K oznámení je třeba doložit:

 • občanský průkaz
 • rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci 
 • oddací list (je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, před kterým bylo manželství uzavřeno, není nutné tento doklad předkládat).

Formuláře:

 • Tiskopis je k dispozici u matričního úřadu.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, popř. cestovního dokladu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load