Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prohlášení o volbě druhého jména

Při podmínkách stanovených zákonem je možno zapsat do matriční knihy dvě jména. Na základě prohlášení matriční úřad provede zápis druhého jména do rodného listu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem je fyzická osoba, občan ČR, po dovršení 18 let věku. Za nezletilého prohlášení činí zákonní zástupci se souhlasem nezletilého staršího 15 let. 

Podmínky a postup řešení:

Prohlášení se činí před matričním úřadem podle místa trvalého pobytu občana nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním jednáním na příslušném matričním úřadě a učiněním prohlášení o volbě druhého jména. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze jej vzít zpět.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K prohlášení se předkládá:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • oddací list

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v matričním dokladu. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, popř. cestovního dokladu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • najdete na www stránkách
  www.mvcr.cz
 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load