Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci, nebo jeden z nich se zmocněním druhého, podají osobně na matričním úřadě vyplněný dotazník k uzavření manželství a předloží potřebné doklady. 

Podmínky a postup řešení:

Písemná žádost snoubenců o uzavření manželství na jiném vhodném místě se posuzuje jednotlivě, dle výběru místa. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahájením řešení je osobní návštěva na matričním úřadě. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

S vyplněným dotazníkem k uzavření manželství je nutné doložit:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s doložkou nabytí právní moci nebo úmrtní list manžela

Cizinci předloží:

 • cestovní doklad
 • rodný list příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství příslušnými ověřeními a úředním překladem
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství  nebo úmrtní list manžela, rovněž s příslušnými ověřeními a úředním překladem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané MV ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů - netýká se členů EU a občanů jiného smluvního státu Dohody o EHP 

Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na matričním úřadě.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 1 000,- Kč se platí v hotovosti, platební kartou nebo složenkou na matričním úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dní. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Další informace:

 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 15.2.2021

load