Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Legalizace dokladů

Matriční úřad provádí ověřování (legalizaci) rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu (města Prostějova). Legalizace na matriční doklad se provede, pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, pro kterého má být doklad legalizován nebo člen rodiny. 

Podmínky a postup řešení:

Legalizace se provádí na matriční doklad vydaný matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Legalizace se provede při návštěvě matričního úřadu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je nutné mít u sebe doklad, který má být legalizován. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč se platí v hotovosti nebo platební kartou před provedením úkonu na matričním úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se na počkání. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po takto legalizovaném dokladu je u některých států požadována superlegalizace, která se provádí na zastupitelském úřadě státu, pro který má být doklad použit nebo APOSTILLA, která se vyřizuje na Ministerstvu zahraničních věcí, Hradčanském nám. 5, legalizačním oddělení. Za apostillu žadatel zaplatí 300,- Kč. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load