Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověření pravosti podpisu na listině (legalizace)

Legalizaci provádí Magistrát města Prostějova – oddělení matriky nebo pracoviště OP a cestovních dokladů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Specifické podmínky a postupy neexistují. Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží listiny, které je třeba ověřit podpis. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, cizinci - cestovní pas, průkaz k povolení pobytu, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie. 
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem podepsala, nebo podpis na ní uznala za vlastní

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky za ověření každého podpisu na listině 30,- Kč 

Lhůty pro vyřízení:

Při splnění všech podmínek okamžitě

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádní

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 26.2.2021

load