Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vidimaci provádí Magistrát města Prostějova – oddělení matriky nebo pracoviště cestovních dokladů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba 

Podmínky a postup řešení:

Specifické podmínky a postupy neexistují. Při vidimaci není pověřená osoba odpovědná za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží listiny, které je třeba ověřit. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit prvopis, ověřenou vidimovanou listinu, příp. výstup z autorizované konverze dokumentu.

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,- Kč za každou i započatou stranu 

Lhůty pro vyřízení:

Při splnění všech podmínek okamžitě 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 26.2.2021

load