Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výměna řidičského průkazu - před ukončením jeho platnosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel řidičského průkazu.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti na Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy, registr řidičů, ulice Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Viz. podmínky a postup řešení

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný doklad totožnosti
  • řidičský průkaz


Správní a jiné poplatky:

- správní poplatek: 0,- Kč

- správní poplatek: 200,- Kč pro držitele řidičských oprávnění se záznamem profesní způsobilosti řidiče.

- uhraďte v informační recepci před vyzvednutím řidičského průkazu!

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro výměnu řidičského průkazu je 20 dnů, ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu nebo v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů, po úhradě správního poplatku ve výši 700,- Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V informační recepci Magistrátu města Prostějova si vyzvednete časový lístek.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 109 odst. 2 ,písm. „d“; § 118/ odstavec 1/písm. „a“

Další informace:

  • Další informace Vám poskytnou pracovnice oddělení řidičů: telefon 582329820, 821, 827, 802, 830.
  • najdete na www stránkách
    www.mdcr.cz
  • najdete na www stránkách
    www.prostejov.eu

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load