Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP)

Mezinárodní řidičský průkaz (dále též MŘP) je třeba mít k řízení motorových vozidel ve všech mimoevropských zemích - tyto neuznávají český národní řidičský průkaz. Platné české národní řidičské průkazy opravňují k řízení mot.vozidel ve všech zemích EU, do ostatních evropských zemí doporučujeme vystavení mezinárodního řidičského průkazu. MŘP se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel řidičského oprávnění. 

Podmínky a postup řešení:

Držitel řidičského oprávnění se musí osobně dostavit na Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, ul. Křížkovského 36/7, 796 00 Prostějov. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu, kterou obdržíte v informační recepci 

Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. /přízemí/

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem
 • jednu současnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm v předním čelném pohledu
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč
 • vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 50,- Kč. Tento zaplaťte před vydáním mezinárodního řidičského průkazu v informační recepci odboru dopravy. O zaplacení Vám bude vydáno potvrzení. 

Lhůty pro vyřízení:

Mezinárodní řidičský průkaz Vám bude vystaven na počkání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při vstupu do budovy odboru dopravy Magistrátu města Prostějova se nejdříve nahlaste v recepci informační služby, kde Vám bude přiděleno pořadové číslo /časový lístek/ a kde si zaplatíte správní poplatek a vyzvednete tiskopis formuláře.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 111
 • Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968
 • Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1969
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů - § 2, § 4

Další informace:

 • Dále se můžete obrátit na: referentky registru řidičů - tel. : 582 329 820, 821, 827, 802, 830
 • najdete na www stránkách
  www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load