Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, poškozený nebo odcizený

Vydání řidičského průkazu
náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel řidičského průkazu.

Podmínky a postup řešení:

Nahlášením uvedené skutečnosti, to je ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu na registru řidičů, odboru  dopravy, Magistrátu města Prostějova, ul. Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov. (platí i pro mezinárodní řidičský průkaz).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při nahlášení odcizení, ztráty, poškození nebo zničení řidičského průkazu vystaví registr řidičů, odbor dopravy, Magistrátu města Prostějova ,na základě § 115/5 zákona 361/2000 Sb. potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu - náhradní doklad (platí i pro mezinárodní řidičský průkaz). Potvrzení vystaví Magistrát města Prostějova - pouze v případě, že řidičský průkaz byl platný.

Toto potvrzení má platnost  30 dnů a nahrazuje držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz, který je platný pouze na území ČR.

Současně si žadatel podá žádost o vydání řidičského průkazu podle vzoru ES  nebo  nejpozději do jednoho týdne ode dne vydání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, neboť lhůta pro vydání řidičského průkazu je dvacet dnů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu, předložíte náhradní doklad za občanský průkaz + platný cestovní doklad /pas/.

Správní a jiné poplatky:

- Správní poplatek činí 200,- Kč. Správní poplatek se uhradí v den vyzvednutí řidičského průkazu a to v informační recepci Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy. 

- Správní poplatek pro mezinárodní řidičský průkaz činí: 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

  • Řidičský průkaz si můžete vyzvednout za dvacet dnů, ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
  • Jestli-že žádá držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě, lze mu vydat řidičský průkaz do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,- Kč.

- (mezinárodní řidičský průkaz se vydá bezodkladně po podání žádosti)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě, že jste Váš ztracený řidičský průkaz našel nebo odcizený řidičský průkaz by Vám případný nálezce předal, vrátíte potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu i nalezený řidičský průkaz, neboť zadáním žádosti o vydání nového řidičského průkazu podle vzoru ES je nalezený řidičský průkaz neplatný (platí i pro mezinárodní řidičský průkaz).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další informace:

  • Dále se můžete obrátit na: referentky oddělení řidičů, telefon: 528329827, 821, 802, 830, 820
  • najdete na www stránkách
    www.mdcr.cr

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load