Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění

Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění rozšířeno o další skupinu řidičského oprávnění.

Podmínky a postup řešení:

Osobně se dostavit s doklady uvedenými v bodě: "Jaké doklady a informace musíte mít s sebou" 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením potvrzení, že žadatel splnil podmínky odborné způsobilosti a získal řidičského oprávnění pro další skupinu vozidel - předá zkušební komisař příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u které je zaregistrována autoškola, ve které žadatel  úspěšně složil  zkoušky z odborné způsobilosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný doklad totožnosti
  • potvrzený originál žádosti o rozšíření řidičského oprávnění 
  • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • řidičský průkaz, jehož jste držitelem

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek, který činí 200,- Kč (při lhůtě 20 dní), je nutné uhradit v den převzetí řidičského průkazu, a to hotově  nebo platební kartou v informační recepci Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy, která se nachází v přízemí budovy. Kratší lhůta pro vydání řidičského průkazu je 5 pracovních dní od podání žádosti o ŘP, správní poplatek je v tomto případě 700,- Kč, hradí se v den podání žádosti o rozšíření ŘO. O zaplacení správního poplatku bude vydáno potvrzení.


Lhůty pro vyřízení:

Nový řidičský průkaz se vydá žadateli ve lhůtě do 20 dnů od podání žádosti. Kratší lhůta je 5 pracovních dní od podání žádosti. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při vstupu do budovy Magistrátu města Prostějova - odboru dopravy se nejdříve nahlásíte v přízemí v informační recepci, kde Vám bude přiděleno pořadové číslo (časový lístek). 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Dále se můžete obrátit na pracovnice registru řidičů, tel.: 582 329 820, 821, 827, 802, 830

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load