Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu z důvodu změn údajů v něm zapsaných

Podmínky a postup řešení:

Osobně se dostavit s doklady uvedenými v bodě: Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním „Žádosti o vydání řidičského průkazu". 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 •  platný doklad totožnosti,
 •  dosavadní řidičský průkaz určený k výměně,
 •  doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele,
 •  žadatel, který nemá na území České republiky obvyklý /trvalý/ pobyt, podává návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; např.:
  1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
  2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
  3. nájemní smlouva k nemovitosti
  4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
  5. výpis z živnostenského rejstříku

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 200,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit v den podání žádosti řidičského průkazu, a to hotově nebo platební kartou v informační recepci Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy, která se nachází v přízemí budovy. Kratší lhůta pro vydání řidičského průkazu je 5 pracovních dní od podání žádosti o ŘP, správní poplatek je v tomhle případě 700,- Kč, hradí se v den podání žádosti o změnu údajů v ŘP. O zaplacení správního poplatku bude vydáno potvrzení. 

Lhůty pro vyřízení:

Nový řidičský průkaz se vydá žadateli ve lhůtě do 20 dnů. Kratší lhůta je 5 pracovních dní od podání žádosti. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při vstupu do budovy odboru dopravy se nejdříve nahlásíte v přízemí v informační recepci, kde Vám bude přiděleno pořadové číslo (časový lístek).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • pracovnice registru řidičů, telefon 582329820, 821, 827, 802, 830

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load