Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Rozšíření městského kamerového systému
Petr Ošťádal  |  24.11.2021 15:48:12
Navrhuji rozšíření městského kamerového systému o následující body: rondel Určická-Okružní (minimálně z důvodu pohybu problematických osob na spojnici rybník - azylový dům a monitorignu zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na jižní spojku) a bod parkoviště před prostějovskou nemocnicí z důvodu prevence kriminality (monitoringu parkujících vozidel z přilehlého sídliště a návštěvníků nemocnice). Zřejmě bude třeba vybudovat na této ploše i vhodný sloup pro umístění zařízení.
Děkuji
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 25.11.2021 6:44:35
Dobrý den,
návrh zasíláme Městské policii Prostějov k řešení. Děkujeme

Vyjádření Městské policie Prostějov:
Dobrý den, požadavek dáme do plánu na rok 2022 a také k vyjádření stanoviska Policie ČR. Realizace bude záležet také na technologických možnostech lokality (vhodný objekt, případně mikrovlnný spoj).
Děkujeme za návrh
IP: xxx
vyřazené šatstvo
ivana Vičarová  |  19.11.2021 10:23:45
Chtěla jsem se zeptat, zda v našem městě lze odložit šatstvo ještě k použití nebo zpracování.
Nechci aby se vyhazovalo jako komunální odpad. Dávala jsem vše Charitě, ale tam již chtějí jen určité věci, dále jsem zjistila, že Diakonie Broumov tuto činnost dělá, ale v Prostějově je údajně jen 1 kontejner na Západní ulici. Ještě Sběrný dvůr, ale to už je jen odpad...
Možná mám špatné informace, tak prosím o radu. Děkuji .
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 23.11.2021 7:26:11
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:

použité oděvy k dalšímu využití lze odkládat do bílých kontejnerů společnosti TextilEco, a.s. rozmístěných na území celého města včetně kontejnerů na sběrných dvorech. Kontejnery na oděvy jsou umístěny na těchto stanovištích:

Vrahovice – Trpínky
- Vrahovice – sídl. Svornosti 9-11
- SD Průmyslová ul.
- Janáčkova ul. 4
- Újezd 7 – prodejna TextilEco
- Libušinka 25
- Wolkerova ul. 29
- Žeranovská ul. 14
- Vodní ul. 28
- Šárka 10
- Dolní ul. 32
- Brněnská ul. 33
- Brněnská ul. 46
- Studentská ul. 8
- Na Příhoně 15
- sídl. E. Beneše 14-20
- sídl. E. Beneše 12-27
- Sídliště svobody u MŠ
- Sídliště svobody 19/72
- Sídliště svobody 8/26
- SD Anenská ul.
- Finská – Norská ul.
- Finská ul. 1
- A. Slavíčka 2
- J. Zrzavého 2
- Čechovická ul. samoobsluha
- Domamyslická ul. samoobsluha
- Žešov u MHD

Další kontejnery na oděvy jsou umístěny na soukromých pozemcích jako např. na ul. Moravská na parkovišti za obchodem.
IP: xxx
Výsadba
Ivo Kolchar  |  3.11.2021 23:17:05
Dobrý den, již delší čas je v prostoru Neumannova náměstí u dětského hřiště několik uschlých mladých stromů. To se nenajde nikdo, kdo by je odstranil a vysadil nové? Chtělo by to však vysadit i nějaké keře - např. šeříky a zlatý déšť. To jaksi v našem městě není populární a přitom právě tyto lidové keře potřebuje ptactvo. Věřím, že již na jaře dojde k nápravě. děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 23.11.2021 6:48:41
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý dem, na Neumanově nám. u dětského hřiště je jeden suchý strom o kterém víme. Strom bude nahrazen za nový v rámci jarní výsadby 2022. Děkujeme za upozornění.
IP: xxx
koš
Jana Augustinová  |  22.11.2021 8:23:57
Prosíme o navrácení odpadkového koše na původní místo u lavičkek naproti restaurace U Chmelů. Zabava omladiny z Echa klubu ze soboty na neděli!!!
Dobrý den, Váš požadavek byl postoupen odboru správy a údržby majetku města.
IP: xxx
Měření hluku
Zuzana Florianová  |  12.11.2021 6:38:13
Dobrý den, prosím o informaci, zdali je možné provést měření hluku na adrese Majakovského 640/6, Vrahovice-Prostějov. Měření by mělo být zaměřeno na nedalekou střelnici a přilehlou železniční zastávku. Pokud to není možné, prosím o informaci, kdybych zajistila měření po vlastní ose, zdali je pak město povinno zajistit nápravu v podobě například protihlukové zdi. Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 12.11.2021 9:22:36
Vyjádření Odboru životního prostředí:

Dobrý den, stížnosti na hluk v chráněném venkovním prostoru stavby patří do kompetence Krajské hygienické stanice, oddělení komunální hygieny. Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, obdržel již v roce 2016 stížnost od občanů bydlících v lokalitě střelnice PČR ve Vrahovicích na hluk ze střelnice, kterou postoupil Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územnímu pracovišti Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01 Prostějov, jako věcně příslušnému správnímu orgánu dle zákonných předpisů.
Pokud byste si chtěla zajistit měření po vlastní ose, tak musíme upozornit na skutečnost, že se jedná o finančně nákladnou akci v řádu několika desítek tisíc korun. Případné protihlukové opatření je následně věcí dalšího jednání.
IP: xxx
Poplatky za odpad
Pavel Hanák  |  11.11.2021 10:15:20
Dobrý den,
Rád bych se zeptal, proč občané, vlastnící chatu v okr. Pv, jsou osvobozeni od poplatku za odpad, pokud tam jsou celoročně ...( tak mi to bylo řečeno pracovnicí při placení poplatku za odpady ).Já s manželkou vlastním rekreační chalupu, ovšem v okrese Bruntál, a vzhledem k tomu, že jsme oba důchodci, tak tu celoročně přebýváme a platíme zde také poplatek za odpady. V Prostějově občas kontrolujeme byt, zalejeme květiny a vracíme se na čerstvý, zdravý vzduch...tudíž nevyprodukujeme žádné odpadky. Proto bych rád věděl, proč nejsme také osvobozeni ( po předložení dokladu o zaplacení ) alespoň za jednu osobu od placení odpadu. Jsme důchodci a v dnešní době obracím e každou korunu.
Děkuji předem za odpověď a přeji pěkný den. S pozdravem Pavel Hanák.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 11.11.2021 13:11:17
Vyjádření Finančního odboru:

Vážený pane Hanáku,

na základě Vašeho dotazu, který jsme obdrželi 11.11.2021, sdělujeme, že Vámi zmiňované osvobození od placení místního poplatku za odpad se ve městě Prostějově vztahuje jen na poplatníky, kteří jsou hlášení k pobytu ve městě Prostějově a současně jsou vlastníky nebo spoluvlastníky stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova. (viz čl. 6, odst. 2 písm. ch) Obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).
Jak jste uvedl, vlastníte stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se mimo katastrální území města Prostějova.
Na základě výše uvedené skutečnosti se na Vás Vámi dotazované osvobození nevztahuje.
Ještě doplňujeme, že každá obec má pravomoc stanovit si v Obecně závazné vyhlášce svůj okruh osvobození.
IP: xxx
kluziště
Jana Augustinová  |  10.11.2021 10:22:05
Dobrý den.
Nemohla by být u kluziště po adventní dobu a vánoční čas, pouštěna vánoční náladová hudba ? Stačí tichá, aby nerušila obyvatele náměstí, ale myslím, že by to dodalo tu pravou vánoční atmosféru.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.11.2021 10:41:35
Dobrý den, děkujeme za váš příspěvek.
V letošním roce budou u kluziště instalovány dva stánky s občerstvením, které by mohly pouštět vánoční reprodukovanou hudbu. Věříme, že i takto se navodí příjemná atmosféra Vánoc.
V minulosti, kdy město pouštělo vánoční koledy, došlo ke stížnostem, a proto jsme od této produkce ustoupili.
IP: xxx
Nefunkční veřejné osvětlení
Tereza Vlčková  |  9.11.2021 6:56:57
Dobrý den, již několik dní v "osmičce" v ulici Jana Zrzavého nesvítí pouliční lampy. Je to prosím v řešení? Děkuji
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 9.11.2021 7:09:11
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý den, děkujeme za upozornění, závadu předáváme k řešení správci veřejného osvětlení.
IP: xxx
RE: úprava stromů
Petr Nový  |  4.11.2021 9:22:34
Dobrý den,
17.9.2020 byl vznešen dotaz na stav stromů na Nerudové ulic. Chtěl jsem se zeptat, jak dopadlo jarní posouzení. Stromům se neustále lamou větve, o houbě ani nemluvím.
A jen dodám, že není vůbec pravda, že jsou pravidelně tvarovány, to by nevypadaly jak vypadají, ale jsou upravovány až po upozornění, že už to někomu leze do rýny apod.
Jaký bude další postup ? Jak dopadlo jarní posouzení ?

Děkuji


úprava stromů
A.Z. | 17.9.2020 12:22:09
Dobrý den, prosíme o prořezání a úpravu stromů v ulici Nerudova od rohu Plumlovské dále, po obou stranách. Jsou na nich uschlé větve, některé se už odlomily a ty jsme zlikvidovaly, nemáme však sílu ani nářadí, auto. Prosím, starejte se o ně a zajímejte se o jejich stav. Mimo uschlé větve jsou stromy napadeny nějakou houbou. Děkuji za vyřízení a zjednání nápravy.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 21.9.2020 7:35:13
Dobrý den,
požadavek předáváme příslušnému odboru k vyřízení. Děkujeme

Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý den, záležitost jsme předali k prověření a vyjádření správci zeleně. Děkujeme za upozornění.

Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:

Po prověření uvádíme následující:

Na ul. Nerudova po ul. Melantrichova rostou na pravé i levé straně stromy Cerasus fruticosa ‘Globosa’ (třešeň křovitá ‘Globosa’). Odborná firma provádí kontroly dřevin v majetku města. Na jejich základě zabezpečí správce zeleně dané ošetření dle naléhavosti. Na základě provedené odborné kontroly bylo zjištěno, že téměř všechny dřeviny mají infekci kmene, infekci větví a kosterního větvení. Při kontrole na místě samém nebyly zjištěné žádné usychající větve většího průměru - pokud budete mít zájem, máme pořízené fotografie z místa. Dřeviny jsou pravidelně tvarovány tak, aby nezasahovaly na přilehlé domy. V jarním měsících 2021 necháme opětovně zhodnotit zdravotní stav těchto dřevin a následně rozhodneme o dalším postupu. Děkujeme.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 9.11.2021 6:36:39
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Vážený pane,
zdravotní stav stromů na ul. Nerudova zhodnotila odborná arboristická firma ve druhé polovině letošního roku. Správce zeleně zabezpečí v termínu nejpozději do 15.3.2022 navržená ošetření u jednotlivých dřevin tj. upravení podchodné a podjezdné výšky, zdravotní řez a řez směrem k překážce tj. od domů. Dále Vám sdělujeme, že na základě provedeného hodnocení dřevin je nutné ze zdravotních důvodů a provozní bezpečnosti pokácet dva stromy a to č. 89 Cerasus fruticosa ‘Globosa’ (třešeň křovitá ‘Globosa’) s obvodem kmene nad 80 cm a strom č. 30 Cerasus serrulata ‘Kanzan’ s obvodem kmene do 80cm. Dřeviny mají infekce kmene, infekce větví a infekci kosterního větvení . Vlastník pozemku podal na Odbor životního prostředí žádost o povolení kácení, které je plánováno v termínu do 15.3.2022.
IP: xxx
osvětlení
Dušan Pořízka  |  5.11.2021 8:47:50
Dobrý den,prosím o opravu nesvitící lampy veřejného osvětlení na ulici Západní před vchodem do panelového domu č.87 v Prostějově -Krasicích.Předem děkuji.
S pozdravem Pořízka
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 5.11.2021 9:41:59
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý den, děkujeme za upozornění, závadu jsme předali k řešení správci veřejného osvětlení.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 135 | další >
load