Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Používá při plánování uzavírek někdo mozek?
Aleš Halouzka  |  19.10.2017 8:35:16
Jedná se mi o uzavírky silnic II/449 Smržice - Kaple povolené současně s uzavírkou silnice III/44927 Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané a vtipně stanovenou objízdnou trasou přes staveniště hloubkové kanalizace ve Stařechovicích.
Přitom by stačilo posunout uzavírku silnice III/44927 v Čelechovicích o cca 300 metrů ke křižovatce se silnicí III/36638 a řidiči by se bez problémů mohli napojit na silnici z Kostelce do Prostějova bez zbytečné zajížďky 5 kilometrů a průjezdu přes tankodrom ve Stařechovicích.
Silnice III/44927 je uzavřená již od 11.9.2017 a dosud veškerá aktivita na onom 300 metrovém úseku spočívala ve vytrhání svodidel a od té doby se tam nic neděje(kromě vybírání pokut za průjezd) a podle toho, že tento úsek byl povolen pro průjezd autobusů, tak se tam zřejmě v dohledné době ani nic dít nebude. Proto by mě zajímalo, když tam může bezpečně projet autobus, tak proč osobák nesmí.
Dobrý den, postupuji odpověď odboru dopravy:
Bohužel došlo k souběhu dvou akcí z důvodu nutnosti vyčerpat finanční prostředky určené k jejich realizaci.
Za komplikace tímto způsobené se Vám omlouváme a věříme, že opravené komunikace umožňující klidnou jízdu nehrozící poškozením vozidla nebo nehodou Vám z dlouhodobého hlediska vynahradí dočasná omezení.
K autobusům sdělujeme, že průjezd autobusové dopravy omezeními je předvídatelný a lze naplánovat přerušení prací a umožnění průjezdu, v případě dalších vozidel toto možné není a realizace stavby při průjezdu vozidel by byla téměř nemožná.
K uzavírce Kostelec – Čelechovice sdělujeme, že po odkrytí konstrukce muselo dojít na základě skutečně zjištěného stavu (i přes provedené sondy při přípravě projektu) k úpravám projektu (změna technologie, větší rozsah prací apod.) z tohoto důvodu došlo k určitému zdržení prací.
Odpad
Pavlína Krejčířová  |  16.10.2017 16:57:18
Dobrý den,jmenuji se Krejčířová Pavlína, bydlím s rodinou v ulici Ressslova 6, pravidelně už spoustu let plaím za odpad. Dnes ráno jsem se potkala s muži, kteří mají nelehkou práci a vysypávají kontejnery s odpadem.Je mi tě těch " chlapů" ....opravdu líto, možná by se měl z ranice někdo přijít podívat,ale jde mi o to , je li možné,nebo kam se mám obrátit, pokud všechny 3 kontejnery nemají kola ,takže těm chlapům prostě nejezdí,takže to znamená, že je bordel všude okolo. Promiňte, jsem zdravotník,takže slovo bordel myslým jako BORDEL............... a paní magistro ---pokud mi odpovíte budu je ráda. Děkuji
Krejčířová
Vážená paní, je třeba upřesnit, o jaké kontejnery jde. Pokud jde o kontejnery na komunální odpad, tak ty jsou majetkem subjektu, který do nich odpad ukládá a platí za jejich vyvážení. Tedy ve Vašem případě s největší pravděpodobností družstva či společenstva vlastníků. Potom je třeba obrátit se na vlastníka, aby zakoupil nový kontejner nebo nechal stávající opravit. V případě, že by se jednalo o kontejnery na tříděný odpad, tak ty jsou v majetku města.
Doručování Radničních listů
Jana Veselá  |  16.10.2017 15:34:17
Již dlouho si stěžujeme - a s námi i mnozí občané z našeho okolí - na nepravidelné doručování Radničních listů. V letošním roce to bylo o něco lepší než v minulosti, ale poslední číslo RL - na říjen - jsme nedostali vůbec. V okolí vím o dalších.
Včera nám byly doručeny volební lístky s poučením, že příp. nejasnosti mohou být vysvětleny právě v RL. Odkazy na internet pro spoustu starších lidí jsou bezpředmětné.
Nevím, jestli a jak zodpověný pracovník (České pošty nebo radnice) zjišťuje, jak jsou RL doručovány. Když jsem např. chtěla oznámit jména a adresy těch, komu nebyly doručeny, bylo mi řečeno, že to musí ohlásit každý jednotlivě. Taky mi byl před časem položen dotaz: Jak to víte? - Vím to , zpočátku jsem se v okolí poptávala, teď už se na mne sousedé obracejí sami.
RL se chlubí, že jsou doručovány do každé domácnosti. NEJSOU!
Dobrý den, každý měsíc provádíme kontrolu distribuce, dle smlouvy má být 90%. Pouze za měsíc srpen bylo zjištěno kontrolou nižší procento a distributor uznal sankci. Každopádně při dalším roznosu provedeme kontrolu distribuce ve Vašem okrsku.
Městské byty
13.10.2017 17:08:36
Dobrý den,
chci se zeptat jak to vypadá s městskýmy byty, jsem samoživitelka se dvěmi dětmi. Jsou nějaké byty volné, popřípadě jaká je šance a přibližné datum byt získat. Děkuji
Dobrý den, městské byty jsou přidělovány na základě pořadníku, který vede Domovní správa Prostějov. Zde je nutné nejdříve podat žádost o registraci do pořadníku. Nelze určit dobu přidělení bytu, protože záleží na konkrétní situaci žadatele. Vzor žádosti a kriteria jsou na stránkách www. dsp-pv.cz. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci Domovní správy Prostějov.
Kontajnery na třídený odpad
Roman Toman  |  23.9.2017 16:34:25
Dobrý den,
druhá etapa Revitalizace sídliště Šárka - Projektanti asi opomněli na kontejnery na tříděný odpad to tak vypadá, jelikož vytvořili zalivy ohraničeny zdí vždy na 2 kontajnery se směsným odpadem ale nikde jsem neviděl kam se budou dávat kontajnery na tříděný odpad pokud to budou jenom ty dva velké zálivy tak mě to přijde opravdu málo. a momentálně díky stavbě se odvezlo minimálně 6 kontajneru na tříděný odpad a není ho kam dávat jsou tu na celé sídliště 2 na papir a 2 na plasty a k tomu jeden na sklo. takže bych prosil o zjištění kde budou a kolik kontajneru na třídený odpad. Ještě by mne zajimalo že si asi projektantni nespočítali pred vytvořením projektu kolik na sídlišti stálo aut a kolik udělali parkovacích míst nebo kolik mají v plánu mít parkovacich míst. je to vcelku směšné. Nemyslíte.
Dobrý den,postupuji odpověď odboru rozvoje a investic:
Místo pro kontejnery na smíšení odpad u 2. Etapy je v místě křižovatky Spitznerova x Šárka.Místo není obezděno ztraceným bedněním, jelikož pod místem na tříděný odpad se vyskytují inženýrské sítě.Prostor bude lemován keřovou výsadbou, která by měla tvořit ohraničení.
Regenerace sídliště Šárka
Jiří Janeček  |  24.9.2017 20:04:22
Chci si stěžovat na postup prací při regeneraci sídl. Šárka. Již asi týden nesvítí osvětlení na sídlišti, vždy po telefonu na firmu Eltodo osvětlení chvíli funguje, ale další den se znovu nesvítí. Vzhledem k tomu, že na celém sídlišti se provádí výkopové práce, je nefunkční osvětlení velmi nebezpečné. Dále stavební technika se bezohledně pohybuje i po plochách, kterých se revitalizace momentálně netýká, jako chodník před domem Okružní 67.65,63 a trávník před domem stejně jako učelová komunikace za domem. Revitalizace probíhá už od začátku května a je ve skluzu, přesto ve dnech 23. a 24. září na stavbě nikdo nepracoval. Chodník před domem Okružní 67 byl nedávno částečně opraven a dnes už je ničen stavební firmou. Popelnice, které jsou majetkem jednotlivých domů, jsou přemístěny na ulici Šárka a využívány prakticky kýmkoliv .Zároveň chci upozornit na nedostatky nové protihlukové stěny, která není dostatečně utěsněná a při každém větším nebo delším dešti dochází k zaplavení chodníků a nemožnosti pohybu po této komunikaci. Celá regenerace sídliště probíhá velmi bezohledně vůči lidem, kteří zde žijí.
Postupuji odpověď odboru rozvoje a investic:
Dobrý den,problém s osvětlením je již vyřešen, byl provedeno provizorní napojení z jiného místa.Stávající přívodní kabel již kapacitně nestačil.V následující etapě je navržen na výměnu.Veškeré plochy používané stavbou budou upraveny do původního stavu.Protihluková stěna byla realizována jiným investorem ŘSD. Nemá s regenerací sídliště Šárka nic společného.Za vzniklé problémy se omlouváme.
ÚDRŽBA KEŘE
15.10.2017 12:00:16
DOBRÝ DEN,PROSÍM O ZASTŘÍHÁNÍ POPŘÍPADĚ O ÚDRŽBU KEŘE PŘED DOMEM OLOMOUCKÁ 88,BRÁNÍ VE VÝHLEDU PŘI PŘECHÁZENÍ PO PŘECHODU PRO CHODCE,KDE CHODÍ ŠKOLÁCI DO ŠKOLY E.VALENTY.
DĚKUJI
Dobrý den, Váš požadavek byl postoupen odboru správy a údržby majetku města.
Parkování Podjezd
Valentová  |  10.10.2017 6:35:25
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda neplánujete rozšířit parkoviště na ulici Podjezd.
V současné době kapacita parkoviště bohužel není dostatečná ani pro samotné obyvatele. Za parkovištěm směrem na ulici Vodní je menší zatravněná plocha (žádné stromy, tráva je stejně prochozená, spousta drobných odpadků), která dle KÚ patří městu. Myslím, že šikovný projektant by si s tím určitě poradil.
Zejména v odpoledních hodinách není kolikrát možné zaparkovat ani ve vedlejších ulicích (Vodní, Mlýnská) a parkujeme až na Šmeralce (tím zase zabíráme místo lidem, kteří tam bydlí). Doplácíme na to, že máme parkoviště hned u centra a že se ve Vodní ulici stále něco staví a před stavbami je pochopitelně zákaz stání (cca 8-10 zabraných parkovacích míst). Před vjezdem do ulice Podjezd je sice zákazová značka, ale ta nic podstatného neřeší - kdo chce, auto tam stejně zaparkuje.
Prosím Vás tedy o vyjádření, jestli je alespoň nějaká naděje, že by se tím někdo zabýval a jak mají nově vystavěné budovy v ulici Vodní zajištěno parkování pro své obyvatele/zákazníky - věřím, že město výstavbu budov v centru bez zajištění dostatečného počtu parkovacích míst nepovolilo.
Děkuji za odpovědi.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 16.10.2017 7:25:18
Dobrý den,
plán investic na nejbližší období neobsahuje rozšíření parkoviště na ulici Podjezd.
odstranění oplocení v Domamyslicích
Jiří Zakopal  |  13.10.2017 8:48:00
Dobrý den, rád bych se dodatečně dotázal, kdy Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby "oplocení na p.č. 511 v Domamyslicích", resp. kterým dne uplyne třicetidenní lhůta pro podávání námitek a připomínek.

Děkuji, Jiří Zakopal
Doporučujeme obrátit se přímo na stavební úřad.
odstranění oplocení u potoka v Domamyslicích
Jiří Zakopal  |  6.10.2017 0:13:58
Dobrý den, v návaznosti na odpověď od stavebního úřadu, kdy stavební úřad uznal oplocení (na p.č 511 - k. ú. Domamyslice) za tzv. černou stavbu a zaslal vlastníkovi oznámení o odstranění této stavby, bych se rád dotázal, jaká byla stanovena časová lhůta ze strany stavebního úřadu, aby pan Marák odstranil toto oplocení? Jestli se například nebude jednat o období přibližně jednoho roku, tedy o stejnou dobu, než samotný orgán došel k závěru, že se jedná o nelegální objekt. A též bych se rád dotázal, zdali byla ze strany Stavebního úřadu města Prostějova tomuto majiteli udělena finanční pokuta za zbudování bez patřičných povolení?

Děkuji,
člen osadního výboru Domamyslice, Čechovice, Krasice Jiří Zakopal
Dobrý den,zasílám informaci stavebního úřadu:
- Stavební úřad Magistrátu města Prostějova zahájil řízení o odstranění stavby „Oplocení“ na pozemku parc. č. 511 v katastrálním území Domamyslice a stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek
- při tomto správní řízení se postupuje dle § 129 stavebního zákona
- dle § 129 odst. 2 stavebního zákona musí stavební úřad poučit stavebníka, že má možnost do 30 dnů od zahájení řízení podat žádost o dodatečné povolení stavby, což stavební úřad učinil
- pokud stavebník žádost o dodatečné povolení podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a musí se nejprve zabývat žádostí o dodatečné povolení stavby.
- stavebník doposud žádost o dodatečné povolení stavby nepodal.
- stavebník se dopustil přestupku, který bude projednán v přestupkovém řízení.


Ing. Jan Košťál, stavební úřad
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 150 | další >
load