Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Oprava radnice.
Jiří Roba  |  1.3.2016 12:56:05
Kdy bude dokončena oprava radnice? Nevypadá to,že by se na opravě pracovalo. Děkuji.
Dobrý den, rekonstrukce radnice by měla být dokončena v prvním pololetí letošního roku.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Doplňující otázka k budoucí výstavbě nové sportovní haly
Jiří Zakopal  |  26.2.2016 4:48:33
Dobrý den, takže Vaše odpověď jasně říká, že statutární město Prostějov opět neuvažuje o vypsání architektonické soutěže přes ČKA a bude postupovat tak jako dosud, tzn. řídit se striktně zákonem o veřejných zakázkách, kde jediným hodnotícím kritériem je vysoutěžená cena za zhotovení projektové dokumentace.

Uspořádání soutěže přes ČKA má několik hlavních důvodů:
- kvalitu vítězných návrhů
- konkurenceschopnost
- transparentnost zajištěnou nezávislou odbornou porotou
- zajištění výsledné úspory veřejných peněz

Obzvláště bych to očekával u projektu, který se bude pohybovat okolo 45 mil. Kč
a stejně tak, bych předpokládal, že zřízení nové pozice městského architekta bude sloužit jako post mediátora mezi městem, jakožto zadavatelem veřejným zakázek, a ČKA, jakožto dozorem nad všemi uvedenými pozitivy, které soutěž přináší. Proto bych chtěl znát odpověď města PROČ se tomuto způsobu soutěžení u větších zakázek stále vyhýbá a racionálně to odůvodnit. Pokud by se přistoupilo na tento typ soutěže, byly by vyskytující se pochybnosti smeteny ze stolu a město by i plnilo slib o větší otevřenosti a transparentnosti. Děkuji Vám za Vaši doplňující odpověď proč se město stále vyhýbá soutěžím ČKA?

S pozdravem Ing. arch. Jiří Zakopal
Zákon o zadávání veřejných zakázek nepřipouští možnost nahrazení výběrového řízení dle zákona architektonickou soutěží pořádanou dle pravidel ČKA (Česká komora architektů). Takováto soutěž může být pouze předstupněm výběrového řízení (soutěž o návrh). Vítězný návrh dle komise ČKA je pouze doporučující a není pro zadavatele závazný. Takováto soutěž není zárukou nejlepšího řešení. Následovat musí výběrové řízení dle zákona . V Prostějově necháváme u významných zakázek zpracovat v předstihu studie (návrhy) u renomovaných projekčních kanceláří. Následuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace dle zákona . Účastníci soutěže musí splňovat fixní kritéria – musí doložit doklady opravňující k projektování (autorizace v příslušných oborech, živnostenský list, čestná prohlášení, referenční zakázky podobného charakteru a objemu za poslední tři roky apod.. Účastníci, kteří nesplňují tato kritéria, jsou ze soutěže vyloučeni. Tak se do soutěže dostávají pouze praxí prověření zpracovatelé . Cena projektové dokumentace je pouze jedním z kritérií, dalšími kritérii je například záruka za dílo.
Takovým způsobem je zaručena nejvyšší transparentnost a otevřenost, protože veškerá výběrová řízení jsou zveřejňována na e- portále města.
Oddělení veřejných zakázek
Pod Kosířem a Tyršova - stavba?
Kuldová  |  26.2.2016 8:30:27
Dobrý den, chtěla jsem se informovat na situaci v ulici Pod Kosířem a Tyršova. Tento týden se nově objevili dopravní značky omezující parkování od 03.03.2016 bez dalších informací. Co se tedy bude v těchto ulicích dít a jak dlouho bude omezení v parkování. Děkuji.
Dobrý den, posílám odkaz na zveřejněnou informaci:

http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/pozor-kostelecka-ulice-bude-castecne-uzavrena.html

s přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Bude se pořádat architektonická (veřejná) soutěž na uvažovanou novou sportovní halu v areálu bývalých Jezdeckých kasáren přes ČKA?
Ing. arch. Jiří Zakopal  |  24.2.2016 5:37:42
Dobrý den, podle vyjádření náměstka Fišera v médiích město Prostějov počítá do budoucna s výstavbou nové sportovní haly v areálu bývalých Jezdeckých kasáren, která bude sloužit především pro 2 prostějovské florbalové oddíly. Rád bych se zeptal, zda-li město konečně osloví a uspořádá soutěž přes Českou komoru architektů (ČKA), kde se budou moct této soutěže účastnit všichni architekti nebo jestli to bude jako vždy, že zakázku zadá nějakému oblíbenému ateliéru bez vypsání soutěže? Respektive druhá otázka zní, jak se mohou architekti o tuto zakázku ucházet, pokud město opět nevyužije soutěž přes ČKA? A kdy se výstavba této haly plánuje? Děkuji za zodpovězení všech mých dotazů.

S pozdravem
Ing. arch. Jiří Zakopal
V současné době je na areál bývalých Jezdeckých kasáren zpracovávána dle stavebního zákona územní studie předepsaná platným územním plánem. Po zaregistrování územní studie (předpoklad konec března 2016)bude město postupně vypisovat dle Zákona o veřejných zakázkách na stavební objekty veřejné zakázky na vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, (zadáváno formou odesláním výzvy k podání nabídek předpokládaným zájemcům a zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele). Nabídky běžně podávají někteří z oslovených a mnozí další zájemci. Nejvýhodnější nabídka je doporučena odbornou komisí po posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a výše ceny.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
chodníky
Karel  |  20.2.2016 13:24:30
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli je v dohledné době naplánovaná oprava chodníků na moravské ulici.Mám na mysli mezi paneláky u školky a u dětských hřišť.V některých místech chybí asfalt a je jen hlína.Děkuji za odpověď
Dobrý den, Odbor správy a údržby majetku města v současné době připravuje Plán oprav chodníků v roce 2016. V návrhu plánu je celoplošná oprava chodníku na ul. Moravská podél bytového domu č. 13-16 včetně hlavních vchodů do domu a dále směrem k obchodu.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Revitalizace parku
Jana Veselá  |  1.2.2016 18:25:37
Dobrý den,
náhodně jsem se dozvěděla, že se (prý) chystá revitalizace parku na nám. Odboje. Patřím mezi ty, kterým se nelíbí, že každá revitalizace v Prostějově bývá zahájena důkladným kácením vzrostlé zeleně, proto by mne zajímalo, jak bude zmíněná revitalizace probíhat a které stromy mají padnout. Jen doufám, že jich bude co nejméně, i proto, že parčík byl před nedávnou dobou upravován.
Nemohu si odpustit poznámku, že některé vzrostlé sakury v ulici Tovačovského mohly i po poškození být zachráněny.
Dobrý den, k podobě navržených úprav se občané mohli vyjadřovat v době projednávání – informace byla zveřejněna na webu města a v Radničních listech 08/2014. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Hluk
Jan Pavlík  |  22.1.2016 13:09:33
dobrý den , rad bych se dozvěděl o opravě protihlukové stěny na Okružní ul v Prostějově . Ten hluk je opravdu neunosný, o prašnosti v bytech ani nemluvě !!!!

děkuji za opravdovou odpověd a ne jen odkaz na jiný uřad
Dobrý den,
protihluková stěna není v majetku města Prostějova. Je třeba obrátit se na Ředitelství silnic a dálnic.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Politické harašení
28.1.2016 12:32:50
Dobrý den,

prosím o odstranění článku "Malé zamyšlení nad článkem z jednoho regionálního periodika" autora p. Ing. Jiřího Pospíšila z webu města Prostějova. Jedná se o politickou propagaci a kritiku opozice, která na veřejný web v žádném případě nepatří. Přestože jsou dle mého názoru všichni politici stejní (jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet), bez současného zveřejnění kritizovaného článku (neznáme postoj druhé - kritizované strany) se vracíme zpět o 30 let, kdy pravdu měli jen vyvolení. Pro svoji kritiku může pan náměstek rovněž využít nejmenované periodikum.

Děkuji za pochopení.

Vojtěch Dokoupil
Prostějov
Dobrý den, o článku se diskutovalo i na ZMP dne 15. 2. 2016. Rubrika "Na pravou míru" je běžná i v jiných městech, článek na webových stránkách města Prostějova v této rubrice zůstane.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová
Přechod pro žáky ZŠ Kollárova
MK  |  9.2.2016 9:46:14
Dobrý den,
přestože každý den u přechodu směrem ke škole GJW na ul. Svatoplukova stojí policie a řídí přecházení převážně žáků přes přechod, situace je katastrofální. Policisté většinou 7:45 odcházejí, přestože žáci chodí až do osmé hodiny do školy a především ti, co běží na poslední chvíli, se bezhlavě vrhají do silnice, nebylo by lepší, aby strážnici u přechodu setrvali déle?
Daleko větší problém je přecházení ze strany chodníku od GJW na druhou stranu ke ZŠ Kollárova. Strana silnice před budovou GJW je plná podélně zaparkovaných vozidel, přes které nejde vůbec vidět do silnice a řidiči z této silnice vyjíždějí zběsile, takže pro žáky základní školy, je přecházení této silnice náročné. Pokud se pokusíte přejít až u vjezdu do dvora GJW, tak zase pro změnu ''přibrzďují'' rodiče své auto, aby jen vyhodili své děti do GJW. Nikdo z řidičů však nezajede ke krajnici, zastaví se uprostřed silnice a velmi často nepoužívají ani blinkr! I pro dospělého člověka je obtížné odhadnout, kdy může silnici přejít, natož pro žáky základní školy. V rámci jejich bezpečnosti by bylo vhodné doplnit další přechod směrem k ZŠ Kollárova. Přece jen bezpečnost malých dětí na úkor studentů GJW, kteří vystupují z auta přímo před vchodem je žalostná. Děkuji
Dobrý den,
za tento podnět děkujeme, zvýšeným dohledem se pokusíme bezpečnostní situaci zlepšit. Záleží však na každém řidiči i ostatních účastnících provozu na komunikacích, aby se chovali ohleduplně a bezpečně. To platí i o rodičích, kteří ke škole přiváží své děti. Tento problém je bohužel u všech škol, kdy ne všichni rodiče dbají na bezpečnost svých i ostatních dětí. U přechodů je v současnosti tendence ze strany policie spíše přechody omezovat, než zřizovat další. Důležitá je i dopravní výchova, kterou provádíme v rámci přednášek na všech školách pro všechny stupně. Mgr. Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
Osvícení Knihařské ul.
Harvišová Iva  |  9.2.2016 17:49:22
Dobrý den. Před 3 měsíci jsem se ptala, zda by mohl být nasvícen prostor v Knihařské ul. mezi domy č.21-25.Odpověď byla, že prověřujete možnost přesunout
svítidlo na boční stěnu budovy veřejných WC tak, aby byl nasvícen prostor před domy č. 21-25.Chtěla bych vědět, zda už k nějakému závěru došlo.Tento prostor je stále znečišťován výkaly.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
v současné době již máme vyhodnoceno vhodné technické řešení na umístění svítidla na boční stěnu veřejných WC na ul. Knihařská. Realizace bude zabezpečena do konce února 2016.
Mgr. Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 144 145 146 147 148 149 150 | další >
load