Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Uzavírky (omezení provozu) ulic Žeranovská a Okružní
Stanislav Brablík  |  19.8.2021 8:13:32
Dobrý den, v minulých dnech začala v jižní části města platit nejméně 2 důležitá omezení provozu. První na ulici Žeranovská (https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/pozor-na-uzavirky-1.html), další na ulici Okružní (https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?clanek=152956&detail_claim=142506&xuser=&lanG=cs).

Chápu důvody a potřebnost těchto uzavírek (omezení), nicméně jejich načasování je dle mého názoru velmi problematické... Pominu-li, že Již nyní (19. 8. 2021) vedou z této části města cesty pouze přes improvizované semafory, jak hodláte zajistit plynulost dopravy v jižní části města, když do realizace vstoupí 2. etapa akce „REKO MS Prostějov – Krokova + 5“ (uzavírka ul. Žeranovské) - v plánu od 6. 9. 2021 a zároveň nebude ještě hotovo na ulici Okružní (do 9. 9. 2021)?
Objízdná trasa totiž vede právě přes ul. Okružní, kde se nachází omezení.

Děkuji
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 20.8.2021 11:15:12
Dobrý den,
předáno na odbor dopravy k zodpovězení.
Hezký den

VYJÁDŘENÍ ODBORU DOPRAVY:
Dobrý den,
ano, bohužel dojde k souběhu těchto dvou akcí. Inženýrské sítě a jejich obnova a rozvoj je nutná. Mnohdy je zde nebezpečí z možných poruch starého vedení. Vzhledem k středoevropským klimatickým podmínkám se obvykle stavební práce výkopy, protlaky, betonování, asfaltování, realizace vodorovného dopravního značení, soustředí do nejvhodnějších období roku (obvykle duben až konec září) a tak k těmto souběhům dochází.
Je to omezení pro nás občany a proto doprava je vždy zajištěna alespoň nějakým, byť provizorním způsobem.
Lze předpokládat, že řidiči, zejména ti, kteří v lokalitě nemají cíl a trasu jen projíždí, si najdou i alternativní cesty a dopravní situace se po prvotní zátěži, která u takovýchto omezení bývá, stabilizuje. Za vzniklé komplikace se Vám velice omlouváme.
Výjezd z parkoviště Libušinka vnitroblok dne 19.8.2021
Eva Bujnochová  |  19.8.2021 9:13:49
Dobrý den,
chci se zeptat na situaci z dnešního rána související s rekonstrukcí plynového vedení. Již několik dní bylo avizováno dopravním značením, že od 18.8.2021 bude možný výjezd ze slepé ulice Libušinka pouze ve směru na ulici Brněnská. Dne 18.8.2021 se ve směru na ulici Tylova skutečně objevila značka zákaz vjezdu a byly odstraněny zábrany ve směru na ulici Brněnská.
Dne 19.8.2021 jsme v 8.15 hod. vyjížděli s manželem z parkoviště do práce. Ve směru na ulici Tylova stále zábrana se zákazem vjezdu a ve výjezdu na ulici Brněnská probíhalo právě asfaltování?!
Můžete mi tuto situaci nějak vysvětlit? Jak jsme měli vyjet z bydliště a dojet do práce?
Kdo je zodpovědný za organizaci práce vs. organizace dopravního značení a zachování průjezdnosti?
Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 20.8.2021 11:10:01
Dobrý den,
dotazy byla zaslány příslušnému odboru k řešení.
Děkujeme

Vyjádření odboru dopravy:
Dobrý den,
situace byla okamžitě řešena se stavbou a vznikla z důvodu výpadku klíčové techniky ze strany zhotovitele pro pokládku asfaltových vrstev, kdy práce naplánované do dvou dnů musí být provedeny v jednom dni a dopravní opatření tomu nebylo plně přizpůsobeno. Již se nebude opakovat. Jedná se o nepředvídatelnou situaci nezaviněnou magistrátem.
Za vzniklé potíže se Vám omlouváme.
Hlučnost ulice Okružní
Antonín Mlčoch  |  13.8.2021 10:36:06
Dobrý den
rád bych se na vás obrátil s problémem, který trápí většinu lidí co bydlí na ulici Okružní resp. její části mezi ulicí Brněnskou a Určickou. Prodloužením obchvatu od ulice Určické do Krasic resp. směrem k ulici Plumlovské narostla hlučnost několika set násobně. Je nám tu známo, že se řeší revitalizace sídliště Mozartova, ale studie dle mne neřeší již tuto problematiku. Dle mého názoru má na hluk vliv více aspektů... nárůst dopravy, což samozřejmě s obchvatem logicky souvisí a těžko jej jednoduše omezit. Ale jsou tu věci jako zhoršující povrch vozovky, která vlivem vybudování nových podélných parkovacích stání na minimální šířku 2,0m, zúžení jízdních pruhů opět na minimální šířky 3,0m a s tím souvisejícím vytlačením aut téměř na krajnici pole, jdou technicky řešit. Silnice značně degraduje a jízda přes koleje a díry značně zvyšuje hlučnost. Další z hlavních příčin je nadměrná rychlost - v tomto zmíněném úseku, kde by měla platit teoreticky max. rychlost 50km/hod, jezdí na tomto rovném úseku nejen motocykly, osobní automobily, nákladní aj. běžně rychlostí 80km/hod i mnohem vyšší. Když člověk vyjíždí nebo vystupuje z podélného parkování, jde v mnoha případech o zdraví, o častém troubení projíždějících automobilů nemluvě. Nepředpokládám, že by se počítalo s nějakou protihlukovou stěnou (která by z větší části tato úskalí řešila), ale určitě je více možností jak tuto problematiku řešit a stále vzrůstající hlučnost minimalizovat.

Děkuji za vaši odpověď

S pozdravem

Ing. Antonín Mlčoch
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.8.2021 9:12:10
Zveřejňujeme vyjádření odboru dopravy k dotazu na rychlost v dané lokalitě:

Dobrý den,
v případě požadavku na snížení rychlosti bude projednáno s dotčenými orgány a v případě souhlasného stanoviska PČR Dopravním vydáno opatření obecné povahy.

Dále zveřejňujeme vyjádření odboru rozvoje a investic:

Dobrý den. Nutno brát v potaz, že Okružní ulice je a bude letos a příští rok součástí objízdné trasy při uzavírkách souvisejících s opravami ve městě.
jak se z Lidlu dostat pěšky na Husovo náměstí aniž, kde u konce není chodník, který nelogicky končí u cyklistické stezky a za ní nepokračuje.
Jindřich Stach  |  13.8.2021 18:53:59
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 16.8.2021 10:29:56
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Vážený pane Stachu,
obchodní řetězec Lidl při výstavbě prodejny realizoval na svých pozemcích i chodník směřující východním směrem od prodejny. Za hranicí svých pozemků ho napojil na městský chodník s cyklostezkou. Z uvedeného důvodu chodník nepokračuje dále východním směrem. K chůzi lze využít chodník směřující severním a jižním směrem, případně za dodržení pravidel silničního provozu využít vozovku východním směrem, přejít vozovku na ul. Jihoslovanská a pokračovat dále na Husovo náměstí.
rekonstrukce vodovodu Česká ulice
Josef Flašar  |  12.8.2021 14:36:23
Dobrý den,
v rámci rekonstrukce vodovodu Česká byla zveřejněna začátkem dubna informace, že budou probíhat tři etapy, I 6.4.-30.4. Šlikova-Rostislavova, II 1.5.-31.5. Rostislavova-Krátká a III 1.6.-31.7. Krátká-Jungmanova. Je akce hotova ? Ulice Krátká stále neprůjezdná, celá ulice zamořena metrovou lebedou, před restaurací 20cm propad v dlažbě, nedokončené osvětlení.
Jediné, co proběhlo velmi rychle a bylo zcela zbytečné, byť řádně povolené, je skácení 30 krásných zdravých lip.
Děkuji
Dobrý den, o odpověď jsme požádali společnost Vak. Zde je jejich odpověď:
Oznámením ze dne 19.3.2021 byli odběratelé informováni, že oprava proběhne od 6.4.2021 do 28.8.2021. Konečná etapa dokončení se musí posunout z několika důvodů:
- Dodávky materiálu se proti požadavkům zhotovitele posunuly
- V důsledku toho se posunula konečná etapa o čtrnáct dnů
- Od 23.8. začnou realizovat poslední etapu, předpoklad dokončení je cca tři týdny
- Na zdržení se podepsaly i opravy přípojek pro jednotlivé odběratele, hlavně protlačování na druhou stranu ulice.
- Posečení lebedy bude zajištěno
- Potřebovali bychom specifikovat dvaceticentimetrový propad.
Kde jsou k dispozici elektronické formuláře pro vyplnění žádosti o antigenní test
Rostislav Matl  |  13.8.2021 8:25:35
Vážení pracovníci magistrátu,
každý týden chodím na antigenní test do laboratoře na Staré Poliklinice a vyplňuji tam žádanku o potvrzení o testu. Protože je to pořád stejné a liší se akorát datum, ptal jsem se telefonicky, kde lze stáhnout nějaká tabulka, do které bych si to předvyplnil. Odpověděli mi, že to není zveřejněno kvůli zneužití. Copak ze mne Ministerstvo zdravotnictví hodlá dělat cvičenou opici a ponižovat mne opakovanými úkony. Prosím o zjištění odkazu. Děkuji Vám za to předem.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 13.8.2021 8:34:17
Město Prostějov o způsobu testování občanů nerozhoduje ani testovací zařízení neprovozuje. Je třeba obrátit se na kompetentní úřady - například Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Utajený rockový klub?
cestující  |  12.8.2021 10:46:54
Prosím vás, co je to za podnik na Vrahovické 41? (rohová budova hned vedle přejezdu, první patro, okno označené plakátem hudebních skupin, ve stejné budově a patře má pobočku Sipadan. ) Tam odtud jde tak strašný hluk, že když v tom máte čekat na autobus, tak vás bolí hlava celý den. Odpoledne, dopoledne, večer, nebo v noci, pořád tam někdo mlátí do bubnů, nebo enormně hlasitě pouští reprodukovanpu hudbu až se otřásá celé okolí.
Nikde není uveden žádný provozovatel, žádná zodpovědná osoba... copak to takhle jde? Děkuji. Cestující.
Dobrý den, provozovna takového typu, jaký popisujete, není na uvedené adrese evidována. V případě, že vás v nočních hodinách (během nočního klidu) obtěžuje hluk, je třeba přivolat městskou policii, případně věc řešit prostřednictvím Krajské hygienické stanice.
Doplňující informace: Městská policie uvádí, že na této adrese má oficiálně pronajatou od majitele objektu zkušebnu místní hudební skupina.
Mlžítka
Věra Brančíková  |  9.8.2021 17:36:40
Dobrý den, zhruba v květnu bylo zveřejněno, že na náměstí budou dva kusy mlžítek. Minulý měsíc bylo v novinách napsáno, že mlžítka jsou ve výrobě a budou instalovány na přelomu července a srpna. Již bude polovina srpna, léto pomalu končí a mlžítka nikde. Chtěla bych se zeptat, jestli to nebylo myšleno až na příští rok a nebo ještě letos, ale až na zimu, že by z nich mohl poletovat sníh. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.8.2021 7:02:58
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý den, výrobce a dodavatel „mlžítek“ nám z provozních důvodů nebyl schopen „mlžítka“ dodat do konce července. Jejich provoz bude tedy připraven až na letní sezónu 2022.
Aktivita přestupní terminály veřejné dopravy: Cyklověž Janáčkova (žádost o překlad)
Radoslav Řezníček  |  5.8.2021 15:03:33
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prostejov-aktualizuje-sve-rozvojove-projekty.html

„Jedná se o nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, který je realizován na základě zpracované a schválené integrované strategie. V rámci projednání projektů jsme diskutovali aktuální postup při přípravě plánovaných projektů, způsob jejich výběru do akčního plánu ve vazbě na výběrová kritéria a očekávané finanční alokace.“

Dovolím si požádat o přeložení výroku náměstka primátora z úředničiny do češtiny. Konkrétně mě zajímá, jestli bude na Janáčkově ulici cyklověž, kdy a kde má stát.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 5.8.2021 15:32:29
Dobrý den,
realizace stavby věže je podmíněna získáním dotace. Cyklověž by, pokud město získá na její stavbu zmíněnou dotaci (ITI a podobně) , měla stát mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím na ulici Janáčkova. O možné stavbě a jejím termínu budeme informovat. Více informací najdete na https://rozvijime.prostejov.eu/

Hezký den
Žádost o sdělení informace
Zdeněk Kratochvil  |  30.7.2021 12:06:42
Dobrý den
jsem majitelem řadové garáže, která se nachází na ul. Bohumíra Šmerala v Prostějově a to jižně od domu s 2 vchody a to 3774/21 a 3775/23. Před touto řadovou garáží fy Skanska před několika týdny rozkopala příjezdovou cestu k výše uvedené garáži a v současné době je zde ve výstavbě nová cesta. Před rozkopáním staré cesty jsem nebyl písemně či ústně vyrozuměn o této stavbě a v garáži mi zůstalo osobní motorové vozidlo, kterým mám vyjíždět dne 29.8.2021 na zahraniční dovolenou.
Z výše uvedeného se vynořuje otázka :" Jak se mám dostat s mým vozidlem z garáže a odjet na dovolenou , tedy jak mně pomůžete, či zda bude dokončena nová cesta k výše uvedené garáži ?"
Děkuji za Vaši odpověď.
Zdeněk Kratochvil
Dobrý den, budou Vás kontaktovat pracovníci odboru rozvoje a investic, kteří s Vámi záležitost vyřeší.
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 150 | další >
load