Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
zastřižení keřů v prostředním ostrůvku Janáčkovy ulice
Iva Němečková  |  18.8.2022 15:20:18
Opětovně žádám o zastřižení keřů v ostrůvcích Janáčkovy ulice. Brání ve výhledu při odbočování k bytovému domu č. 6 a 8. Děkuji. I. Němečková
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.8.2022 15:25:41
Vyjádření Odboru správy a údržby majetku města:
Situaci prověříme na místě a v případě potřeby zabezpečíme ošetření keřů. Děkujeme za upozornění.
Dobrovského
Šárka Pospíšilová  |  15.8.2022 9:14:13
Dobrý den
Panelák 10 - 16.U každého vchodu byly stojany na kola.Ty byly odvezeny a na jejich místě postaveny lavičky.Kolárny jsou ve vchodech z každé strany paneláku,ale stojany nejsou nikde.Kdy je město zase vrátí zpět,když si je odvezli.V projektu není ani zmínka o stojanech.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.8.2022 13:59:14
Vyjádření Odboru rozvoje a investic:

Dobrý den,
všechny stojany na kola jsou uloženy u stavbyvedoucího. V případě, že bytové družstvo tyto stojany chce vrátit, je třeba kontaktovat pana Řehulku ze společnosti Strabag.
Kontakt je na oznámení prací.
Stojany na kola město Prostějov neinstaluje.
Pokud by bytové družstvo chtělo instalovat stojany na kola na pozemku města, je nutno sjednat smlouvu s Odborem správy majetku města a na pronajatou plochu si následně může bytové družstvo stojan na kola osadit.
změna plánu
Jana Augustinová  |  17.8.2022 23:24:46
Ulicí J.B.Pecky byla v místech bývalých kolejí naplánovaná cyklostezka od ulice Fanderlíkova,po výjezd na ulici Kosteleckou,vnitroblok.
Najednou se staví na
tomto místě odstavná plocha pro vozidla Penam a tiráky ProFrost. Na cyklostezku už místo nezbylo. Můžete prosím podat vysvětlení?
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.8.2022 13:41:37
Vyjádření Odboru rozvoje a investic:

Dobrý den, děkujeme za Vaši připomínku.
Město Prostějov stále počítá s vybudováním cyklostezky v této lokalitě.
V místě zůstal dostatečný prostor na její vybudování o šířce cca 3m.

Odstavné stání se v této lokalitě buduje z důvodu zprůjezdnění komunikace od garáží a pro bezpečný průjezd automobilů v obou směrech musí být zajištěna šířka komunikace min 6m.
Škola Dr.Horáka = bezohlednost majitelů aut k dětem z protějšího domu
Dv0rak  |  18.8.2022 7:52:40
Dobrý den,
Za 14 dní začne škola, proto vznáším opětovně dotaz. Před 6 měsíci jsem se v požadavcích nad mapou ptal proč městská policie, která v ranních hodinách vykonává u školy Dr.Horáka činnost a dohlíží nad bezpečností dětí přecházející silnici v době špičky neřeší bezohledně parkující auta přímo za přechodem, která ohrožují děti na bezpečnosti a jsou tam i když strážníci ráno odjedou. V požadavích je i fotodokumentace konkrétních aut, a toho jak nebezpečné to nejen pro děti ale i řidiče je. Odpověď města byla, že k vyřešení problému je nutné kontaktovat Městskou Policii přímo a věc ohlásit. Chápu, že takové řešení je pro pracovníky magistrátu jednoduché a navíc přinese peníze z pokut do rozpočtu.
Proto jsem se v dalším hlášení dotázal, proč to nevyřešíte jednoduchou žlutou čárou, která by tam dala vědět jasně i těm největším bezohledným bytostem, že tam nemaj co dělat (parkování přímo za přechodem, 5metru do křižovatky,nedodrženy ani 3 metry v každém pruhu). Odpověď města byla: "dle sdělení městské policie je situace je v řešení a v kompetenci strážníka okrskové služby. Koncepční řešení musí schválit Odbor dopravy magistrátu a DI PČR."
Předpokládám, že se tím během 6 měsícu někdo na radnici zabýval, takže Vás chci poprosit, můžete mi prosím tedy sem dát kopii vyjádření od Městské Policie a DI PČR. V jakém je to stádiu a kdy to jak bude vyřešeno.
Za 14 dní začíná škola, a namalovat tam tu čáru je otázka hodiny a náklady v řádu tisíckorun.
Pokud to ale schopno město (a jeho zastupitelé) kvůli dětem není vyřešit a opravdu zbývá pouze všechny auta nahlásit na MP, pak je to ostuda pro celou radnici a městskou policii.
Děkuji za všechny děti na škole.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.8.2022 10:12:16
Vyjádření Městské policie Prostějov: Dobrý den, v rámci přispíváním dohledu nad silničním provozem městská policie bude provádět dohled nad přechody u jednotlivých škol i následujícím školním roce.
V rámci kapacit strážníci řeší přestupky v dopravě po celém území města Prostějova. Hlavní dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu přísluší Dopravnímu inspektorátu Policie ČR, který se vyjadřuje i k navrhovaným úpravám dopravního značení.

Dopravní značení dle zákona o pozemních komunikacích stanovuje Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova kam váš dotaz zasíláme.

Zveřejnění příloh zde technicky není možné.

VYJÁDŘENÍ ODBORU DOPRAVY:
Možnému stanovení vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára) dle vyhl. č. 294/2015 Sb., předchází schvalovací proces v rámci kterého si Odbor dopravy jako schvalovací orgán vyžádá stanovisko dotčených orgánů, zejména souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu PČR. Obecně dlouhodobým stanoviskem PČR je, že v případě tzv. „dablování“ obecně závazných předpisů dalším dopravním značením (např. žlutá čára), nevydává souhlasná stanoviska a Odbor dopravy tedy případnou realizaci stanovení vodorovného dopravního značení nemůže uskutečnit.
Povinnosti pro řidiče dané obecně závaznou vyhláškou (zk. o provozu na pozemních komunikacích) jsou pro všechny řidiče závazné nejen při jízdě, ale např. i při parkování na komunikaci.
V případě, že vozidlo parkuje v rozporu s obecně závaznými předpisy je nutné kontaktovat např. Městskou policii ke sjednání nápravy, která je přítomna (nejen u této školy) právě ve špičce, kdy je největší koncentrace dětí, rodičů a samozřejmě i vozidel, jak uvádíte.
Opět trávíme PV jedem!
Kolchar  |  14.8.2022 19:35:05
Dobrý den,
dnes v neděli 14.8.22 jsme v odpoledních hodinách viděli pracovat zaměstnance FCC v ulicích Svatoplukova a Přemyslovka, jak "ošetřuje" chodníky látkou Roundup. Proč se tak opět děje, když je známo že látka je vysoce karcinogenní a již v minulosti se zde vysoce kritizovalo její používání! Proč nejsou obyvatelé o této práci předem informováni, tak aby nedošlo ke kontaktu s látkou zvířaty, ale i dětmi! Nějaká cedule postavena 200 m kdesi v ulici za rohem, při začínání postřiku přece není žádná adekvátní informace! Kdo ponese zodpovědnost např. za návštěvu veterináře při potížích zvířete?!
V některých zemích Evropy je z bezpečnostních důvodů použití přípravku Roundup v druhé dekádě 21. století již radikálně omezeno. Proč Prostějov nedokáže jít z dobou?
Na závěr bych rád sdělil, že zmíněný zaměstnanec při postřiku nedodržel absolutně žádné ochranné prostředky (v tričku s krátkým rukávem, v šortkách, bez roušky, s nádržkou na zádech a úsměvem...) - možná bude městu za svoji chybu jednou dlouho děkovat.
Kdo je konkrétně za tohle sviňstvo v PV zodpovědný - já a další přítomní svědci děkujeme za adekvátní odpověď, zde na webu města.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 16.8.2022 7:26:34
Vyjádření Odboru správy a údržby majetku města:

Vážený pane Kolchare,

likvidace nežádoucích plevelů na chodnících ve městě je prováděna několika způsoby a to chemicky, pomocí horké tlakové vody, mechanicky a nebo kombinací uvedených metod. Na likvidaci plevele na chodnících je používán přípravek Roundup Biaktiv, který je ekologicky nejšetrnější herbicid na použití v ekologicky citlivých oblastech, v lesnictví, vodním hospodářství a na veřejných plochách. Současná legislativa v ČR v návaznosti na legislativu EU nezakazuje používání přípravku s obchodním názvem Roundup resp. Roundup Biaktiv k hubení nežádoucích plevelů, ale i přesto město Prostějov omezilo jeho používání a je používána také horká tlaková voda pomocí dvou zařízení ECLIP. Na webových stránkách města je trvale zveřejněna mapa s vyznačením ulic a lokalit, kde je výhradně používána metoda pomocí horké tlakové vody. Dle vyjádření společnosti FCC Prostějov, s.r.o., všichni zaměstnanci, kteří jakkoliv manipulují s přípravkem Roundup Biaktiv, mají platné osvědčení 1. a vyššího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. a jsou proškoleni i k používání osobních ochranných pracovních pomůcek, které splňují požadavky dle bezpečnostního listu. U přípravku Roundup Biaktiv jsou dle bezpečnostního listu ochranné pomůcky vyžadovány při jeho míchání na stanovenou koncentraci. Děkujeme za pochopení.
Zabezpečení cyklostezky
Pavla Dvořáková  |  30.7.2022 0:23:30
Dobrý den,

U kralického háje vede cyklostezka (tam kde končí ulice rovná a je křižovatka).
Zde mapa: https://i.imgur.com/KLpPBR3.png

Z výrobních prostor jezdí často řidiči (ukrajinsky mluvící) kteří jsou neukáznění a neberou naprosto žádný ohled na chodce nebo cyklisty.
Dnes jsem byla málem sražena osobním autem i když mě řidič viděl.
Schválně zrychlil abych se vrátila zpět a on mohl projet první.
Kdybych se nevrátila určitě by mě přejel.

Tohle není první situace ale jedna z mnoha která se stává i ostatním.

Určitě by pomohl přechod aby se řidiči nemohli vymlouvat, že nemusí zpomalovat. Jinak je otázkou času něž se tam stane vážná nehoda.

Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.8.2022 11:59:45
Událost byla předána na příslušný odbor.

Vyjádření Odboru dopravy: Dopravní značení a situace bude na místě prověřena. V případě zjištění nedostatků, bude realizováno opatření.

Odbor dopravy k požadavku sděluje následující. Situace byla na místě prověřena ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR. Cyklistická stezka je řádně označena, dopravním značením, kdy má cyklista dávat přednost vozidlům při projíždění přes tuto komunikaci. Vzhledem k malé intenzitě dopravy a statistiky nehod o vybudování přechodu, či místa na přecházení se neuvažuje.
Chodník
Klára Krajíčková  |  9.8.2022 18:37:05
Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, jestli je alespoň v budoucnu plán opravy chodníku na ulici Marie Pujmanové 753/5. V ulici s manželem žijeme už 8 rokem a chodník je celou tu dobu c katastrofálním stavu. Když naprší, nedá se po chodníku vůbec jít, bez toho abych nebyla od špinavé vody. Lidé se teda "naučili" chodit po trávníku, ale opravdu už to takhle dál nejde. Zajímalo by mě, jestli o opravě byla alespoň řeč.

Děkuji
Krajíčková Klára
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.8.2022 9:03:01
Odesíláme příslušnému odboru.

Vyjádření Odboru správy a údržby majetku města: Chodník podél komunikace před nemovitostí Marie Pujmanové 752/3 a 753/5 byl až do května 2021 v majetku Společenství vlastníků M. Pujmanové 3 a 5, kterému příslušely opravy a údržba chodníku. Přístupové chodníky ke vchodům jsou i nadále majetkem společenství. Statutární město Prostějov zatím neplánuje celkovou opravu tohoto chodníku.
Děkujeme za pochopení
Rozvoj
Milan Látal  |  9.8.2022 23:26:03
Kolik peněz investovala radnice za poslední čtyři roky do rozvoje města? Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.8.2022 6:48:49
Všechny potřebné informace získáte na:
https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?clanek=143148&xuser=581075797565541918&lanG=cs&slozka=143857
Dále zadejte: Vstup do Rozklikávacího rozpočtu – a následně vyberte příslušný rok
Hezký den
Vnitroblok Dobrovského/Brněnská
Monika Dvořáková  |  10.8.2022 6:05:15
Dobrý den, navazuji na vaši odpověď z 8.8.
Další otevřená parkovací místa byla zmíněna v únoru, kdy byla první etapa (parkoviště za samoobsluhou) již hotová. Tedy každý očekával, po vaší odpovědi, že se budou otevírat a dokončovat další.
Při tak velké opravě, která ovlivnila tak velký počet občanů, by byla vhodná schůzka se všemi zástupci dotčených vchodů a informování o všech etapách. Zde se jen lepí lístky na dveře a pak je stejně vše jinak.
Viz vylepený papír na podzim se třemi etapami prací, kdy dva úsrky parkování měly být vždy otevřené a nakonec jsou z toho etapy dvě, první s vadami po osmi měsících a další, která uzavřela dva úseky parkování na více než půl roku.
Poslední lístek na dveřích je sdělení, že vnitroblok bude uzavřen do 14.8. Očekáváme tedy v pondělí 15.8. otevření a možnost vjíždění na dokončená parkovací místa. Jinou informaci lidé nemají. Proto jsem zakládala dotaz 7.8.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 10.8.2022 6:42:49
Dobrý den,
vzhledem k šíři problematiky doporučujeme jednání s vedoucím Odboru rozvoje a investic Ing. Brücknerem . Tel.: 582 329 361. Hezký den
Zamyšlení - Brněnská ul - stav vozovky
Pepa Volný  |  9.8.2022 12:06:21
Dobrý den,
protože rubriky Otázky a odpovědi, i Požadavky občanů nad mapou sleduji poměrně často, tak musím dát za pravdu p. Kohoutkovi, že tento dotaz pokládal, protože jako řidič jsem si poškození v Brněnské též všimnul a požadavek si pamatuji. Čili požadavek byl zřejmě smazán, ať už omylem nebo záměrně ?
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 9.8.2022 12:08:25
Děkujeme za názor.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 150 | další >
load