Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Tomáš
19.6.2023 12:29:34
Dobrý den,
na trávě ( 33UXQ53798124 ) před vchodem na adrese Okružní 3427/77 leží několik dní mrtvý holub. Bylo by možné v rámci TS jej odklidit? Cyklostezka je poměrně frekventovaná jak pohybem domácích zvířat, tak dětí.
Děkuji.
Odpověděl: Petra Vymazalová, DiS., referent informační služby | 19.6.2023 12:35:48
Děkujeme za upozornění , zajistíme úklid.
Lavičky a odpadkové koše
Markéta Zmeškalová  |  17.6.2023 15:11:26
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jestli by nešlo postavit nějaké lavičky na sídliště E.Beneše . A taky tam nejsou odpadkové koše.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Markéta Zmeškalová
o .
Odpověděl: Petra Vymazalová, DiS., referent informační služby | 19.6.2023 10:47:57
na sídl. E. Beneše je dostatek odpadkových košů. Žádáme vás o upřesnění požadavku na umístění laviček, u kterého domu nebo lokalitě.
Vyjádření oddělení údržby majetku města:
"Dobrý den,
na sídl. E. Beneše je dostatek odpadkových košů. Žádáme vás o upřesnění požadavku na umístění laviček, u kterého domu nebo lokalitě."
výstavba příčného zpomalovacího prahu na ulici Luční Krasice
Milan Kapucián  |  6.6.2023 13:06:17
Dobrý den,

bydlím na ulici Luční Krasice. Ulice je označena dopravní značkou IP25a ZÓNA 30 km . Tuto zónu dodržuje minimum řidičů a k tomu způsobují hluk z laděných výfuků svých vozidel.
Při nájezdu do ulice Luční ze Zahradní začnou asi závodit nebo se předvádějí jak silná auta mají a jaké mají zrychlení. Mohu Vám říct, že při odpočinku na zahradě je to určitě rušivým momentem burácející vozidlo.. Myslím, že značka byla při výstavbě nové komunikace umístěna zejména kvůli bezpečnosti provozu, která rychlím vozidlem je určitě porušena.
Chci se zeptat, zda by nešlo pro zklidnění provozu umísti na začátek ulice Luční zpomalovací práh, který by zbrzdil rozjíždění vozidel.
Děkuji za odpovědˇ
Odpověděl: Petra Vymazalová, DiS., referent informační služby | 14.6.2023 12:58:44
Váš dotaz byl předán příslušnému odboru k vyjádření.
Vyjádření Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova:
"Příslušný Silniční správní úřad Odboru dopravy je povinen před vydáním rozhodnutí o stanovení dopravního zařízení (zpomalovací práh) vyžádat souhlasná stanoviska vlastníka komunikace a Dopravního inspektorátu PČR. DI PČR posuzuje žádost z hlediska bezpečnosti a plynulosti sil. provozu.
Váš návrh byl s DI PČR projednán a dle jejich vyjádření je současné dopravní značení IZ8a "zóna tempo 30" v této lokalitě dostačující. Podotýkáme, že umístěním zpomalovacího prahu by došlo ke zvýšení hlučnosti (přejezd přes retardér, přibrzdění a následný rozjezd vozidla). Také retardéry jsou nebezpečné pro jízdu cyklistů, nehledě na zimní údržbu komunikace. Na základě výše uvedeného se o umístění retardérů neuvažuje."
Oprava laviček
Michaela Naplavova  |  12.6.2023 15:26:58
Ve dvorní časti ulice Bulharska je řada laviček,které by potřebovaly opravu, aby se dalo na nich sedět. Udajně jsou lavičky ve správě města. Zajímalo by mě jestli se s tím bude něco dělat.
Odpověděl: Lenka Gartnerová, referent informační služby | 13.6.2023 8:39:02
Dobrý den, Váš dotaz předáváme příslušnému odboru.
Postupujeme vyjádření Odboru správy a údržby majetku města:
Děkujeme za upozornění, lavičky ve vnitrobloku ul. Bulharská prověříme a v případě potřeby zabezpečíme jejich opravu
dotaz
Michaela Naplavova  |  12.6.2023 15:20:07
Co mam dělat s řidicským prukazem kterému skončila platnost v dubnu letošního roku
Odpověděl: Lenka Gartnerová, referent informační služby | 12.6.2023 15:44:50
Dobrý den, pokud nechcete řidičský průkaz obnovit, pak jej vraťte Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy osobně, prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 14, 796 01 Prostějov.
Pokud chcete žádat o nový, pak Vám doporučujeme objednat se na konkrétní termín:
Objednání k obsloužení - Prostějov (prostejov.eu)
Mrtvá kočka
Libuše Misovicova  |  12.6.2023 5:14:54
Dobrý den, v sobotu jsem MP , která procházela Knihařskou ul. nahlásila v 16.30 h mrtvé tělo kočky, která leží před školou na Palackého ul. Je pondělí ráno, kočka tam stále leží. Vypadá to, že v Prostějově se přes víkend nepracuje - mrtvé město. Nebo je tam ponechána pro děti, až půjdou do školy. Komu hlásit přes víkend mrtvá zvířata?
Děkujeme za upozornění a ihned zabezpečíme úklid těla uhynulé kočky. Správce komunikací od společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zabezpečuje nepřetržitou pohotovost (tel. 737 242 155) i pro případy úklidu uhynulých zvířat z komunikací a ostatních ploch.
Ořez dřevin
Denisa Charvátová  |  8.6.2023 9:37:21
Dobrý den, na ulici Českobratrská je z půlky uschlý strom, hned druhý od nám. Padlých hrdinů u oranžového činžáku. Suché větve mohou padat na silnici.
Děkujeme za upozornění, které předáváme k prověření a řešení správci veřejné zeleně.
propadený chodník
Antonín Koudelka  |  6.6.2023 19:15:31
Dobrý den,
již 4 krát v krátké době se opět propadl chodník na ulici Barákova před domem č.27. V minulosti se vždy dlaždice pouze podsypaly. Ze strany města jsme dostali upozornění na deratizaci a její doporučení v jednotlivých domech. Nikde se potkani kteří si dělají cesty pod dlažbou chodníků v domech a okolí nevyskytují. Začíná se propadat obrubník vozovky, je zřejmé že něco se v podzemí děje ( děravá kanalizace ). Byla by asi vhodná kontrola kanalizace pomocí kamery,ať se přijde na vzniklé problémy jak chodníku tak obrubníku vozovky. Dnešní den tj. 6.6.2023 bylo prováděno blokové čištění ulice a pracovník provádějící kontrolu kvality úklidu si chodník nafotil a sdělil,že město na daný problém upozorní. Snad nedojde k úrazu chodců. Děkuji za provedení opravy dlažby a kontroly kanalizace.
Děkujeme za upozornění, správcem komunikací necháme prověřit stav dešťové kanalizace a zabezpečíme lokální opravu chodníku
údržba zeleně
Ivana Abrahámová  |  5.6.2023 20:14:51
Dobrý den chtěla bych požádat o údržbu keřů a stromů podél cyklostezky na Melantrichové ulici .Keře zasahují po celé délce od školy až po Starorežnou do stezky, a o koruny stromů lépe řečeno o větve se můžete také slušně poranit....Děkuji
Děkujeme za upozornění, které předáme k prověření správci veřejné zeleně a provedení údržby.
Starost o zeleň
Monika Dvořáková  |  1.6.2023 21:44:31
Dobrý den, nově vysazené (podzim 2022) stromky v parkovacích místech na ulici Dobrovského jsou seschlé. Bez pravidelného přísunu vody nevydrží. Prosím o co nejdřívější vydatné zalití, ať stromky vydrží.
Také by bylo potřeba vytrhat plevel mezi nově vysázenými keříky.
Děkujeme za upozornění, Váš podnět byl postoupen příslušnému odboru k prověření.
Vyjádření odboru rozvoje a investic:
"Po realizaci stavby „Regenerace panelového sídliště Brněnská – ul. Dobrovského, Prostějov“ provádí následnou péči výsadeb (5 let) zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.
Poslední zálivka stromů proběhla dne 1.6.2023.
Co se týká pletí záhonů, toto také zhotovitel provedl a průběžně provádí. Dnes v odpoledních hodinách místo navštíví a sjednají nápravu v místech, kde bylo pletí provedeno nedostatečně.
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 163 | další >
load