Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
propadený chodník
Antonín Koudelka  |  6.6.2023 19:15:31
Dobrý den,
již 4 krát v krátké době se opět propadl chodník na ulici Barákova před domem č.27. V minulosti se vždy dlaždice pouze podsypaly. Ze strany města jsme dostali upozornění na deratizaci a její doporučení v jednotlivých domech. Nikde se potkani kteří si dělají cesty pod dlažbou chodníků v domech a okolí nevyskytují. Začíná se propadat obrubník vozovky, je zřejmé že něco se v podzemí děje ( děravá kanalizace ). Byla by asi vhodná kontrola kanalizace pomocí kamery,ať se přijde na vzniklé problémy jak chodníku tak obrubníku vozovky. Dnešní den tj. 6.6.2023 bylo prováděno blokové čištění ulice a pracovník provádějící kontrolu kvality úklidu si chodník nafotil a sdělil,že město na daný problém upozorní. Snad nedojde k úrazu chodců. Děkuji za provedení opravy dlažby a kontroly kanalizace.
Děkujeme za upozornění, správcem komunikací necháme prověřit stav dešťové kanalizace a zabezpečíme lokální opravu chodníku
výstavba příčného zpomalovacího prahu na ulici Luční Krasice
Milan Kapucián  |  6.6.2023 13:06:17
Dobrý den,

bydlím na ulici Luční Krasice. Ulice je označena dopravní značkou IP25a ZÓNA 30 km . Tuto zónu dodržuje minimum řidičů a k tomu způsobují hluk z laděných výfuků svých vozidel.
Při nájezdu do ulice Luční ze Zahradní začnou asi závodit nebo se předvádějí jak silná auta mají a jaké mají zrychlení. Mohu Vám říct, že při odpočinku na zahradě je to určitě rušivým momentem burácející vozidlo.. Myslím, že značka byla při výstavbě nové komunikace umístěna zejména kvůli bezpečnosti provozu, která rychlím vozidlem je určitě porušena.
Chci se zeptat, zda by nešlo pro zklidnění provozu umísti na začátek ulice Luční zpomalovací práh, který by zbrzdil rozjíždění vozidel.
Děkuji za odpovědˇ
Váš dotaz byl předán příslušnému odboru k vyjádření.
údržba zeleně
Ivana Abrahámová  |  5.6.2023 20:14:51
Dobrý den chtěla bych požádat o údržbu keřů a stromů podél cyklostezky na Melantrichové ulici .Keře zasahují po celé délce od školy až po Starorežnou do stezky, a o koruny stromů lépe řečeno o větve se můžete také slušně poranit....Děkuji
Děkujeme za upozornění, které předáme k prověření správci veřejné zeleně a provedení údržby.
IP: xxx
Starost o zeleň
Monika Dvořáková  |  1.6.2023 21:44:31
Dobrý den, nově vysazené (podzim 2022) stromky v parkovacích místech na ulici Dobrovského jsou seschlé. Bez pravidelného přísunu vody nevydrží. Prosím o co nejdřívější vydatné zalití, ať stromky vydrží.
Také by bylo potřeba vytrhat plevel mezi nově vysázenými keříky.
Děkujeme za upozornění, Váš podnět byl postoupen příslušnému odboru k prověření.
Vyjádření odboru rozvoje a investic:
"Po realizaci stavby „Regenerace panelového sídliště Brněnská – ul. Dobrovského, Prostějov“ provádí následnou péči výsadeb (5 let) zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.
Poslední zálivka stromů proběhla dne 1.6.2023.
Co se týká pletí záhonů, toto také zhotovitel provedl a průběžně provádí. Dnes v odpoledních hodinách místo navštíví a sjednají nápravu v místech, kde bylo pletí provedeno nedostatečně.
IP: xxx
odvoz odpadu
Olga Sedlačková  |  4.6.2023 20:08:22
Dobrý den,
můžete, prosím, zařídit odvoz ze zeleného a žlutého kontejneru v Čechovicích před kapličkou?
Stav už je neúnosný, je tam i mnoho pytlů s trávou i s plasty.
Děkuji.
Děkujeme za upozornění, zajistíme vývoz kontejnerů.
IP: xxx
kulturní léto 2023
Josef Flašar  |  31.5.2023 13:24:53
Dobrý den,
bude se i v letošním roce konat kulturní léto. Pokud ano, je někde k dispozici nějaký program, nikde jsem nic nenašel.
Děkuji
JF
Váš dotaz byl postoupen Kulturnímu klubu DUHA k vyjádření.
Vyjádření Kulturního klubu DUHA:
"Program Prostějovského léta 2023 můžete najít na webových stránkách www.klubduha.cz na Facebooku Statutárního města Prostějova a na Facebooku Duha- Kulturní klub u hradeb."
IP: xxx
Kiosek v Kolářových sadech
Ladislav Havelka  |  28.5.2023 21:01:17
Dobrý den,
loni by l v Kolářových sadech otevřel stánek s občerstvením.
Uběhl rok a otevírací doba je změněná. Kdepak denně za pěkného počasí od 10:00 do 20:00. Neděle zavřeno a jinak od 10:00 - do 16:00 hodin- takže všední dny vyloženě jen pro důchodce a maminy na mateřské. Zajímalo by mě, zda provozovatel splňuje podmínky výběrového řízeni, ze kterého vzešel (výběr probíhal dle nabídky sortimentu, služeb, provozní doby, rozsahu záboru veřejného prostranství) a zda to bude město nějak řešit.
Děkuji za odpovéď
Váš dotaz byl postoupen příslušnému odboru k vyjádření.

Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
"Prodejní stánek s občerstvením je na daném místě v Kolářových sadech umístěn na základě Smlouvy o zvláštním užívání ploch veřejného prostranství a podmínkách mimořádných zásahů do nich, jež neřeší otázku otevírací doby stánku, pouze oprávnění užívat plochy veřejného prostranství za konkrétně stanoveným účelem – zde umístění prodejního stánku pro prodej občerstvení (nealkoholické nápoje, zmrzlina, toasty, párek v rohlíku, panini, brambůrky apod.). V místě záboru je zakázáno prodávat alkoholické nápoje vyjma doby v rámci konání akcí, u nichž to bude schváleno Zastupitelstvem města Prostějova ve smyslu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Prostějova č. 6/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Otevírací dobu stánku si určuje provozovatel stánku, jedná se o jeho soukromou komerční aktivitu. Užívání veřejného prostranství Statutárního města Prostějova za výše uvedeným účelem je zpoplatněno místním poplatkem za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Prostějova č. 1/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023. V případě, že Statutární město Prostějov po skončení platnosti Smlouvy o zvláštním užívání ploch veřejného prostranství a podmínkách mimořádných zásahů do nich vyhodnotí, že způsob užívání veřejného prostranství v daném konkrétním případě potřebám města Prostějova a jeho občanů nevyhovuje, je možné na další období s daným provozovatelem smlouvu neuzavírat a zábor veřejného prostranství tak neprodloužit."
IP: xxx
Radniční listy
31.5.2023 12:58:31
Dobrý den.

budou na webu města dneska rad. list?
Odpověděl: Petra Vymazalová, DiS., referent informační služby | 31.5.2023 13:28:37
Aktuální vydání Prostějovských radničních listů naleznete na webu města - Prostějovské radniční listy 31. května 2023 - Prostějov (prostejov.eu). Distribuce tištěného vydání začíná 5. 6. 2023.
IP: xxx
Dotaz na sečení trávy
Martina Aliu  |  30.5.2023 15:37:49
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy se bude séct tráva na sídlišti Brněnská a okolí, už se zde vůbec nedá po travnatých plochách běžně chodit, tráva má už skoro půl metru. Díky za odpověď
Vyjádření oddělení údržby majetku města:
"Na sečení travnatých ploch ve městě je nasazena veškerá dostupná technika a osoby. Sečení probíhá postupně od východní části po západní. Nyní se sečení blíží ke středu města včetně ul. Brněnská."
Děkujeme za pochopení
IP: xxx
Ohniště
Tomášková  |  29.5.2023 11:36:09
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je v okolí Prostějova nějaké oficiální ohniště, kde by byla možnost si něco opéct, o Velkém Kosíři vím. Prosím o informaci.

Děkuji
Odpověděl: Lenka Gartnerová, referent informační služby | 29.5.2023 12:16:31
Dobrý den,
postupujeme vyjádření Odboru správy a údržby majetku města:
Na veřejném prostranství na území města Prostějova se oficiální veřejné ohniště nenachází.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 157 | další >
load