Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Cyklotrasa Vyškov
Pavel Doupal  |  23.5.2022 0:22:30
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli se někdy uvažovalo o vybudování cyklotrasy směr Vyškov. Případně alespoň na hranici okresu Prostějov. Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 24.5.2022 6:51:58
Vyjádření Odboru rozvoje a investic: Dobrý den, každá obec si zajišťuje přípravu a realizaci cyklostezek na svém území sama. S plánováním pomáhají tzv. krajští cyklookordinátoři prostřednictvím cyklostrategie. V Olomouckém kraji je tento systém poměrně propracovaný, takže většinu o informací a stávajících a plánovaných cyklotrasách můžete nalézt na tomto odkazu https://www.olkraj.cz/koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-olomouckem-kraji-cl-4104.html Bohužel není zajištěna koordinace mezi jednotlivými kraji, proto nám není známá návaznost na navrhované cyklostezky z Nezamyslic a Dřevnovic. Prostějov jižním směrem dlouhodobě připravuje cyklostezku do Určic a do Seloutek (tam prověřujeme alternativní trasu), uvažuje se s dalším pokračování CS Žešov – Výšovice. Samotné značení cyklotras má na starosti Klub českých turistů.
Hudební produkce po 22:00
Miloš  |  23.5.2022 9:17:56
Prosím o sdělení kdo a proč povolil hudební produkci - zábavu U rockyho v sobotu 21.5.2022 po 22 hodině? Uprostřed obytné zóny nemá snad většina obyvatel nárok na klid? Argument o narozeninách je irelevantní. Mě by na narozeniny povolení nikdo nedal. Paní Sokolová asi může vše a ještě se u toho nechá fotit do novin.
Dadák
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 23.5.2022 10:35:33
Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 5.4.2022 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, kde mezi akce s posunutou dobou nočního klidu, tzn. od 24:00 - 6.00 přibyly tyto akce:

Hudební zábava k výročí otevření 5. let v zahradní restauraci u Rockyho, Prostějov – Krasice, konaná dne 21. 5. 2022, Červencová noc konaná dne 23. 7. 2022 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice, Srpnová noc konaná dne 20. 8. 2022 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice, Hodová zábava konaná dne 9. 9. 2022 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice.

Ministerstvo vnitra ve výjimečných případech připouští, aby zájem na udržení místních tradic a na upevňování
mezilidských vazeb převážil nad ochranou nočního klidu. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší
nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící
v obci předvídatelné.

Úplné znění vyhlášky s výčtem schválených akcí zasílám pod tímto odkazem:
https://www.prostejov.eu/filemanager/files/1999480.pdf
Svoz tříděného odpadu z rodinných domů
A.G  |  17.5.2022 16:17:46
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda město neuvažuje o svozu nejen komunálního odpadu a bioodpadu z domácností, ale také svoz papíru a plastů. Určitě by to mnohé motivovalo třídit odpad.
Mockrát děkuji za odpověď.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 18.5.2022 7:19:07
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Se zavedením samostatného svozu papíru a plastu od rodinných domů zatím neuvažujeme. Tento způsob separace odpadů je vhodný spíše pro malé obce a také stávající veřejná zakázka a smluvní vztah se svozovou společností tento způsob separace neumožňuje.
IP: xxx
otáčení vozidel svážících odpad na soukromém pozemku
Jana Daňková  |  17.5.2022 7:04:33
Dobrý den, šlo by zajistit, aby popelářská vozidla se neotáčela v Myslbekově ulici na soukromém pozemku mezi zděnými garážemi? Pozemek je vydlážděn zámkovou dlažbou a ta se tíhou vozidel poškozuje. Osobní intervence na technických službách nepomáhají. Děkuji.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 17.5.2022 8:10:34
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Dobrý den, upozornění předáme k řešení řediteli společnosti FCC Prostějov, s.r.o., která zabezpečuje svoz komunálních odpadů.
IP: xxx
Nefunkční rozhlas
4.5.2022 9:34:07
Dobrý den,
dne 1.5. v pozdních večerních hodinách občané ulice Belgická a okolí zažili dost hlasitý a nepříjemný zvuk z rozhlasu co je na lampě u Koliby. Teď když v povzdálí se něco hlásí, tak to nejde slyšet protože tento rozhlas je asi trvale rozbitý. Prosím o sjednání nápravy aby i zde bylo slyšet hlášení a ne jen nepříjemný zvuk, který nenechal občany v neděli spát.
Děkuji
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 4.5.2022 10:24:28
Dobrý den,
informace byla předána příslušnému oddělení.

Vyjádření oddělení krizového řízení: Momentálně firma pracuje na výměně zařízení za jiné a funkční.
Děkujeme za informaci
IP: xxx
Zábor chodníku
Hana Dokládalová  |  3.5.2022 12:02:25
Dobrý den, kde se prosím vyřizuje zábor chodníku, kvůli výměně střešní krytiny. Jedná se konkrétně o ulici Plumlovskou. Děkuji za odpověď
Dobrý den, nejdříve je třeba obrátit se na odbor dopravy, poté, v případě, že bude nutná úhrada za zábor, na finanční odbor. Vedoucím odboru dopravy je Mgr. Jan Vejmělek - jan.vejmelek@prostejov.eu
IP: xxx
parkování plumlovská ulice
novák petr  |  27.4.2022 18:24:43
dobrý den na ulici plumlovská byly umístěny nové značky parrkování na povolení mě.u.pv . lze získat tohle povolení kartu a jaká je cena děkuji
Dobrý den, informace naleznete na webu města pod tímto odkazem:
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/informace-o-moznosti-vyhradit-si-trvale-parkovaci-misto-v-centru-mesta.html
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat přímo pracovníky odboru správy a údržby majetku města.
IP: xxx
odpadkové koše
Dušan Pořízka  |  26.4.2022 8:22:09
Dobrý den ,mezi bloky ulice Západní a Moravské u dětského hřiště nejsou opět nějakou dobu vysypány odpadové koše.Žádám tímtosvozovou firmu o nápravu.
S pozdravem D.P.
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 26.4.2022 9:25:42
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Děkujeme za upozornění, které předáváme svozové společnosti.
IP: xxx
autovraky?
Jana  |  11.4.2022 12:40:52
Dobrý den, na ulici Komenského před katastrálním úřadem stojí již několik měsíců bez pohybu dva automobily : jeden značky Ford st.p.zn. 6M6 2779 a druhý značky Volkswagen st.p.zn.1M6 8287. Jeden má už prázdné přední pravé kolo. Nešlo by s tím něco udělat? Zabírají místo pro parkování v centru města, kterého je tak málo.
Děkuji za vyřízení.
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Záležitost prověří strážník Městské policie Prostějov.

Vyjádření odboru správy a údržby majetku města: Předmětná vozidla prověříme ve spolupráci s městskou policií, zda splňují podmínky provozu na pozemní komunikaci tj. zda mají platnou STK. Následně budeme postupovat v souladu s platnou legislativou.

Vyjádření Městské policie Prostějov: Info k vozidlům Komenská
vozidlo VW má platnou TK do měsíce srpna 2023.
vozidlo Ford -úkony k zahájení odtahu mohou být prováděny v měsíci červenci 2022.
IP: xxx
odpadkový koš
Dušan Pořízka  |  8.4.2022 7:47:21
Dobrý den ,chtěl bych upozornit na zcela zničený(vypálený) odpadkový koš na ulici Západní v blízkosti zastávky MHD v Prostějově Krasicích ve směru k nemocnici.Předem díky za jeho brzkou výměnu a úklidu nepořádku. S pozdravem Pořízka Dušan
Odpověděl: Anna Kajlíková, referent mediální komunikace | 8.4.2022 7:55:32
Vyjádření odboru správy a údržby majetku města:
Děkujeme za upozornění, o zničeném odpadkovém koši již víme a řešíme jeho výměnu včetně úklidu.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 141 | další >
load