Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Nabídka odprodeje, pronájmu, směny, daru a výpůjčky nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se nabídky nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob statutárnímu městu Prostějovu.

Prodej, pronájem, pacht, směna, dar a výpůjčka nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví statutárního města Prostějova

Vyjádření k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení

Jedná se o agendu týkající se zastupování statutárního města Prostějova podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení předkupního práva k nemovitosti

Jedná se o agendu týkající se zrušení předkupního práva zřízeného pro statutární město Prostějov u nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Zřízení věcného břemene k nemovitosti

Jedná se o agendu týkající se zřízení věcného břemene pro potřeby žadatele na nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Prostějova.
load