Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu, cestovního dokladu

Ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, poškození, nález nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu a cestovního dokladu (dále jen OP a CD) je občan povinen neprodleně kterémukoliv pověřenému úřadu, ztrátu a odcizení OP také na Policii ČR.

V zahraničí je občan povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo nebezpečí zneužití OP a CD nebo jeho nález odevzdat na nejbližším pověřeném zastupitelském úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití OP a CD hlásí občan  osobně.

 Za držitele OP  může tuto skutečnost ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel OP udělil zvláštní plnou moc k tomuto účelu s uvedením závažného důvodu a se svým úředně ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení:

Občan hlásí ztrátu nebo odcizení dokladu bez prodlení, při oznámení musí vyplnit tiskopis:

* oznámení o ztrátě (odcizení). 


Oznámením se stává doklad neplatný.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:


Občan nahlásí ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití OP osobně na úřadu, dále tak může učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu (podepsané uznávaným elektronickým podpisem).


Ztrátu a odcizení OP může osobně ohlásit také na Policii ČR.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • - Magistrát města Prostějova, Oddělení OP a CD, ul. Školní 4, Prostějov, přízemí dveře č.115

  Provozní hodiny:
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady k prokázání totožnosti: rodný list, řidičský průkaz, cestovní doklad

Formuláře:

 • oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, oznámení o ztrátě, odcizení cestovního dokladu - k vyzvednutí Školní 4, 79601 Prostějov, přízemí, oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Správní a jiné poplatky:


Správní poplatek se hradí při podání nové žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas.Lhůty pro vyřízení:

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nahlášení ztráty nebo odcizení OP.

Lhůty pro vydání nového OP viz Vydání občanského průkazu 


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití OP je nutné podat žádost o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů po nahlášení a předložit doklady potřebné k prokázání totožnosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická služba:

  Objednání k obsloužení na www.prostejov.eu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č.269/2021Sb. o občanských průkazech v platném znění
 • Zákon č.329/Sb. o cestovních dokladech v platném znění

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 8.7.2022

load