Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Podání žádosti o cestovní doklad

Cestovní doklady - pasy (CD) s územní platností do všech států světa se vydávají ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti a ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo ve lhůtě 24 hodin s možností vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra.
Do cestovního pasu rodiče nelze již zapisovat děti, každý občan musí mít svůj vlastní CD.

Podání žádosti, ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení a nálezu CD se podává v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz (dále jen OP) je průkazem totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky starší 15 let a má platný trvalý pobyt na území České republiky.

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití a nálezu OP se vyřizuje v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4 v úředních hodinách magistrátu.
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.
Ztrátu a odcizení OP lze hlásit též na Policii České republiky.

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

Vystavení potvrzení nebo výpisu z informačního systému evidence obyvatel o trvalém pobytu, rodinném stavu a dalších osobních údajích vztahujících se k osobě žadatele

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu, cestovního dokladu

Ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, poškození, nález nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu a cestovního dokladu (dále jen OP a CD) je občan povinen neprodleně kterémukoliv pověřenému úřadu, ztrátu a odcizení OP také na Policii ČR.

V zahraničí je občan povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo nebezpečí zneužití OP a CD nebo jeho nález odevzdat na nejbližším pověřeném zastupitelském úřadu.

load