Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Podání žádosti o cestovní doklad

Cestovní doklady - pasy (CD) s územní platností do všech států světa se vydávají ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti a ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo ve lhůtě 24 hodin s možností vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra.
Do cestovního pasu rodiče nelze již zapisovat děti, každý občan musí mít svůj vlastní CD.

Podání žádosti, ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení a nálezu CD se podává v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz (dále jen OP) je průkazem totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky starší 15 let a má platný trvalý pobyt na území České republiky.

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití a nálezu OP se vyřizuje v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4 v úředních hodinách magistrátu.
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.
Ztrátu a odcizení OP lze hlásit též na Policii České republiky.

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

Vystavení potvrzení nebo výpisu z informačního systému evidence obyvatel o trvalém pobytu, rodinném stavu a dalších osobních údajích vztahujících se k osobě žadatele

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu, cestovního dokladu

Ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, poškození, nález nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu a cestovního dokladu (dále jen OP a CD) je občan povinen neprodleně kterémukoliv pověřenému úřadu, ztrátu a odcizení OP také na Policii ČR.

V zahraničí je občan povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo nebezpečí zneužití OP a CD nebo jeho nález odevzdat na nejbližším pověřeném zastupitelském úřadu.

load