Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Registrační značka elektrického vozidla

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:
1) výlučně, nebo
2) v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Zápis zániku silničního vozidla

Dříve trvalé vyřazení.

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení dokladu k vozidlu

Vydání duplikátu dokladu k vozidlu z důvodu ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení RZ

Výměna registrační značky z důvodu ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.
load