Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Tiskopis - Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění opravňujícího k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny vozidel:

Jedná se o vzdání se řidičského oprávnění opravňujícího k řízení motorových vozidel jedné nebo více skupin řidičských oprávnění.
- Poznámka:
Nejedná se o vzdání se řidičského oprávnění všech skupin - trvale, kterých je oznamovatel držitelem.

Datum poslední aktualizace: 7.6.2022

load