Úvodní strana > Aktuality archiv > Šestý díl seriálu: volební období je v půli, bilancujeme v oblasti sociální

Šestý díl seriálu: volební období je v půli, bilancujeme v oblasti sociální

Aktivní senior (11)

Jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018 a čeho se podařilo dosáhnout?


Zveřejňujeme šestý díl osmidílného seriálu, jenž se zaměřuje na plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila v oblasti sociální a solidarity mezi občany.

Ke kterým bodům se v této oblasti radní zavázali?

- podpoříme činnosti spolků a organizací, působících v sociální oblasti v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb

- podpoříme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování

- podpoříme výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou za předpokladu získání dotace

- podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání

- nenavrhneme zvýšení poplatku za komunální odpad

Každoročně podporujeme formou dotací spolky a organizace, působící v oblasti sociální a zdravotní. Týká se to širokého spektra činností a akcí, určených například pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněné a sociálně vyloučené či ohrožené osoby. Celkem byly z rozpočtu města Prostějova v období let 2015 a 2016 poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši 3.894.900 Kč (pozn.: dotace v roce 2015 ve výši 2.005.000 Kč, v roce 2016 ve výši 1.889.900 Kč) a podpořeno bylo více než 40 různých spolků a organizací. Největšími příjemci dotací pak byly v daném období například tyto organizace jako Azylové centrum Prostějov, o. p. s., Společnost Podané ruce o.p.s., LIPKA, z.s., Mateřské centrum Prostějov, z.s.. Dlouhodobě podporujeme Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, nebo také Hospic na Svatém Kopečku, který zajišťuje hospicovou službu pro celý Olomoucký kraj. Mezi další podpořené subjekty patřily Charita Prostějov, Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, SOS dětské vesničky, Žebřík, TyfloCentrum Olomouc, SONS ČR, Svaz tělesně postižených v České republice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a jiné.  Podpora subjektů, působících v sociální oblasti, probíhá dlouhodobě v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Prostějově. V roce 2015 byla formou dotace také poprvé podpořena služba Senior taxi, a to na zkušební období 4 měsíců. Z důvodu velkého zájmu seniorů jsme se rozhodli v této službě pokračovat a na podzim 2015 tak bylo vypsáno řádné výběrové řízení na další zajištění provozu Senior taxi. Tato služba je i nadále poskytována. (Podrobné informace o dotacích najdete na webových stránkách Statutárního města Prostějova: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html)

Velkou pozornost věnujeme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování. Tato problematika je řešena již od roku 2007. V roce 2012 započala realizace druhého návazného projektu - „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“, který byl v roce 2014 úspěšně dokončen. Inovativním prvkem byl E-katalog sociálních služeb a služeb návazných pro celé obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) města Prostějova, máme za sebou druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Ten následující je již cílen na celé území ORP Prostějov. V současnosti připravujeme tvorbu III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Prostějov na období let 2017 – 2019.

Připraven je projekt na výstavbu domů pro seniory, v letošním roce začne výstavba. Zpracována je projektová dokumentace na komunitní dům Sušilova a komunitní domy Holandská. Na dům Sušilova je vydáno stavební povolení, předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2017.

Stranou nezůstává ani celoživotní vzdělávání. Společně se Střední zdravotnickou školou Prostějov, pořádáme Kurzy pro seniory na téma - odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí a podobně. Dále ve spolupráci s městem Prostějovem běží vzdělávání pořádané Městskou knihovnou, namátkou jmenujme Senior klub, počítačové kurzy pro seniory a mnoho dalších. Stranou není ani Zdravé město a místní Agenda 21, které pořádá akce zaměřené jak na seniory, školy, handicapované občany, tak na zdravý životní styl. Více na https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/

Poplatek za komunální odpad zůstává nezměněn. Již pátým rokem se sazba za komunální odpad nenavyšuje. Základní sazba místního poplatku za odpad na rok 2017 činí 600 korun na osobu a rok. Osoby starší 65 let zaplatí 492 korun. Také osvobození a úleva od poplatků na rok 2017 budou stejné jako v roce minulém s tím, že po novu nárok na osvobození nemá poplatník, kterému byl poplatek uhrazen formou sociálních dávek.

ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

První díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171108

Druhý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171310

Třetí díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html

Čtvrtý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-dopravy.html

Pátý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paty-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html


Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE - první díl

Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE - druhý díl


Fota z akcí Aktivní senior, Jarní dny zdraví, Den seniorů : MMPv


šestý díl seriálu: PP

Velká cena

Velká cena

 
Jarní dny zdraví

Jarní dny zdraví

 
Jarní dny zdraví   plíce

Jarní dny zdraví plíce

 
3 DEN SENIORU (4)

3 DEN SENIORU (4)

 
3 DEN SENIORU (20)

3 DEN SENIORU (20)

 
3 DEN SENIORU (23)

3 DEN SENIORU (23)

 
Aktivní senior

Aktivní senior

 
Aktivní senior

Aktivní senior

 
Aktivní senior

Aktivní senior

 
Svátek seniorů

Svátek seniorů

 
Svátek seniorů

Svátek seniorů

 
Svátek seniorů

Svátek seniorů

 
Svátek seniorů

Svátek seniorů

 
Svátek seniorů

Svátek seniorů

 
 
Vytvořeno 24.2.2017 8:50:31 | přečteno 528x | Anna Kajlíková
load