Ing. Jana Bachanová

Funkce:referent fiskální politiky, rozpočtu a financování
Umístění:budova nám. T. G. Masaryka 130/14 -> vchod budova A -> patro přízemí -> dveře 8 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník magistrátu -> finanční odbor -> vedoucí finančního odboru -> oddělení rozpočtu a evidence majetku -> vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku -> referent fiskální politiky, rozpočtu a financování
E-mail:jana.bachanova@prostejov.eu
Telefon: +420 582 329 197