Ing. Anna Drábková

Funkce:referent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond
Umístění:budova Školní 4 -> patro 1. -> dveře 246 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník magistrátu -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany přírody a lesnictví -> vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví -> referent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond
E-mail:anna.drabkova@prostejov.eu
Telefon: +420 582 329 753